جوانان،کردستان
  • JILEMO

    مجله‌ی ژیله‌مو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان منتشر گردید. این نشریه با محوریت جوانان و رابطه‌ی ت ...

    مجله‌ی ژیله‌مو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان منتشر گردید. این نشریه با محوریت جوانان و رابطه‌ی تنگاتنگ آن با تحولات اجتماعی چارچوب بندی و منتشر شده است. برای دریافت فایل این مجله در این مکان ...

    بیشتر بخوانید