زنان،زنان‌شرق،کژار،انقلاب،ایران
  • زنان‌شرق

    نوزدهمین شماره‌ی مجله‌ی زنان شرق ارگان رسمی کژار(جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان) منتشر گردید. این شماره با ...

    نوزدهمین شماره‌ی مجله‌ی زنان شرق ارگان رسمی کژار(جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان) منتشر گردید. این شماره با محوریت واکاوی کارویژه‌ی زنان ایران در تحولات سیاسی- اجتماعی پدید آمده در انقلاب خلق‌های ایران ...

    بیشتر بخوانید