Till den allmänna opinionen, tidningar, politiker samt civila aktörer I Sverige!
Till den allmänna opinionen, tidningar, politiker samt civila aktörer I Sverige!

Till den allmänna opinionen, tidningar, politiker samt civila aktörer I Sverige!

Den 28e September rapporterade tidningen Expressen om den svensk-kurdiska politikern Evin Cetins resa till våra områden och benämnde det som ett besök till ett så kallat “träningsläger”. Vidare skrev man att vårt parti var terroriststämplat. Dessa beskrivningar är helt felaktiga och rimmar illa med verkligheten.

Det faktum att tidningen Expressen har använt sig av uttrycket terroristorganisation för att beskriva PJAK är en kränkning av journalistiska grundvärden och artikeln övergick då från att vara informativ till att vara fördömande och använda sig av rent förtal.

Först och främst är det av vikt att poängtera att PJAK är en politisk och demokratisk rörelse som kämpar för det kurdiska folkets och de iranska folkens grundläggande rättigheter. Hittills har ett tiotal av våra medlemmar fallit offer för statsterror av den Islamiska Republiken i Iran, och manga har avrättats genom hängning i de iranska fängelserna.

Vi vill understryka att PJAK varken står med i EUs eller USAs lista över terroristorganisationer. Den enda listan PJAK står med i är det amerikanska finansdepartementets lista och detta är inte med hänvisning till terrorism utan endast på grund av den relation som finns mellan PJAK och andra kurdiska organisationer som anses vara terrorister av USA. Denna stämpling av PJAK skedde inte på några som helst juridiska grunder och i dagsläget har en rättprocess satts i verket i USA för att hantera detta.

Det omtalade filmklippet sattes på dagordningen av tidningen Expressen flera månader efter att dokumentären där klippet ingår sändes i media. Evin Cetins besök sammanföll med firandet av årsdagen av PJAKs grundande och under detta öppna firande hade vi besökare från fler än 48 internationella politiska och ideella organisationer samt ett femtiotal tidningar, varav de flesta var utländska medier. Det var under denna dag som filmklippet ifråga spelades in och vi höll till i en kurdisk by och inte ett träningsläger.

PJAK anser att rapporteringen kring besöket och efterföljande artiklar bäst kan liknas vid en politisk kampanj. I denna kampanj får den kurdiska frågan och PJAK lida på basis av inbördes svenska politiska parti konflikter och en svag journalistik. Denna kampanj mot kurder får oss att minnas den tid som rådde i samband med Hans Holmèrs spaningsarbete och som nyligen beskrivits av Jan Guillou i en artikel i Aftonbladet.

 

Det är väldigt angeläget att Europa samt Sverige ser över sin politik med avseende på kurdfrågan och istället anammar den verklighet som rör Kurdfrågan och den kurdiska frihetsrörelsen. Denna situation har också fått oss att betänka huruvida vissa politiska individer och grupper på europeisk nivå offrar den kurdiska frågan i sin relation till den iranska regimen.

Den allmänna opinionen och det politiska klimatet i Sverige är i ett stort behov av en djärv politisk genomgång i sin relation till den kurdiska frågan. Sverige måste en gång för alla inse att de inte själva kan utse sina egna motparter för en lösning av den kurdiska frågan och samtidigt terroriststämpla och kriminalisera den kurdiska frihetsrörelsen.

 

Europaansvarige för PJAK
Bryssel
30 September 2012

Related posts