• کرنش، هرگز!

      بسی شاماری حکومت ضد بشری حاکم بر ایران تا به امروز دقیقا همچون یک نیروی خارجی و اشغالگر عمل نمودە است، فقط با این تفاوت کە حتی اشغالگران یا استعم ...

 • مقاومت پیروزی‌ست

    بیستون مختاری با مطالعه ی تاریخ دولت مداری  در ایران درمی یابیم که مفاهیمی چون «همگون ‌سازی، و مرکزیت گرایی در راستای انباشت سود و سرمايه با شکل گی ...

 • رهبری دمکراتیک، جامعه دمکراتیک

      کاویان کامدین   مراکز پژوهشی‌علوم‌اجتماعی و علوم‌سیاسی در چند دهه اخیر نظریات و دیدگاه‌های بسیار متفاوتی نسبت به درک ما از جامعه، تاریخ‌اجتماعی و ...

 • ئازادی بە بارمتە ناگیردرێت

    ئامەد شاهۆ ئازادی؛ مافی سرووشتی هەر تاک و کۆمەڵگایەکە، بۆیە هەرگیز ئەو مافە کۆت و بەند و بە بارمتە ناگیردرێت. ئامانجێکە کە مرۆڤایەتی لەپێناو دەستەب ...

 • اعتراضات مردم به کاپیتالیسم دولتی است!

    کاویان کامدین   این روزها مبحث گرم تمام رسانه‌های داخلی و خارجی در پیرامون گفتمان مسئله فقر شکل می‌گیرد و کاملا طبیعی است اینچنین باشد. تظاهرا ...

 • خودمدیریتی دمکراتیک حداقل ترین طلب کوردهاست

  کاویان کامدین سال2022، صد و چهارمین سالگرد (1916-2022) معاهده سایکس-پیکو در میان بریتانیا و فرانسه است.  قریب به 400 سال از معاهده قصر شیرین (1639) که برا ...

زنان

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است

نوژیان آمد روژهلات بریتان(گلناز کاراتاش) با هویت خود و مبارزه خود در برابر سیاست بی اخلاقانه دولت فاشیست ترک و سیاس...

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن

گولان فهیم برای اینکه بتوانم تعریف صحیحی از رفیق سارا داشته باشم، به این سخن رهبر آپو که می‌گویند: "تاریخ آغاز بردگ...

بیانیە

فعالیتها

مراکز جنگ ویژه «ناجی شریفی» در اورمیه برای خدمت به رژیم

  کورش صادقی «ناجی شریفی زیندشتی»، رئیس یک باند مخوف مافیایی، تبهکار بزرگ بین‌المللی و سرسپرده بیت رهبری یعنی خامنه‌ای، شخصی است که همچنان به اقدامات تبهکارانه و جنگ ویژه بر ض...