• مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود.

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد، پژاک کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، ویرایش دوم را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چی ...

 • مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود.

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کردستان، پژاک کتاب «آرگش، سمفونی حقیقت» را که مجموعه‌ای از مقالات شهید آرگش کارزان است را منتشر نمود. در این مجموعه علاوه بر مق ...

 • مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد، پژاک کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، ویرایش دوم را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چی ...

 • اثر جدید «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد

  اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد. اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول ...

جوان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان به مناسبت همبستگی با اعتراضات اخیر خلق اهواز اتحاد و همبستگی خلقها تنها راه...

زنان

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران

روکن کوُسالان با توجه به شکست یکی از مجهزترین دولت‌های عضو ناتو، دولت ترکیه در برابر گریلاهای آزادی کوردستان، پرداخ...

تجارت جنسی زنان در ایران

بسه شاماری اگر شناختی از سیستم امپریالیستی حاکم بر جهان کە همانند زالو فرد و اجتماع را در چنبرە‌ی خود قرار داده، دا...

بیانیە

فعالیتها

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود

هیئت کنگره‌ی ملی کردستان«ک.ن.ک» با هیئتی از جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» و حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در راستای برقراری اتحاد ملی، ممانعت از نابودی دست‌آوردها و منا...