• زن، جوان و کورد؛ ژینا امینی

  آرگش آلاسور رویداد شهادت ژینا امینی، زن جوان کورد بە دست نیروهای سرکوبگر رژیم فاشیست حاکم بر ایران، آغازگر انقلاب زنان در شرق کوردستان و ایران شد و اکنون ...

 • نسلی که به چرا مرگ خود آگاه است

  آریو برزن تمامی نظام‌های توتالیتاری در طی یک روند کمابیش مشابه سیر قهقرایی و زوال را می‌پیماند. در اوایل با وعده‌ی بهشت گمشده‌ و پردیسی بر روی زمین مردمان ...

 • هراس از زنان شجاع!

  بیستون مختاری در جغرافیای روژهلات کوردستان و ایران تاریخ کهن خلق‌ها و زنان پنهان است. در ایران، فرهنگ‌ها و زبان‌های متنوعی وجود دارند. انعکاس این تکثر را ...

 • انـقلابـی کـه جهان را به لرزه درآورد

  رامین گارا انقلابی که توسط زنان آغاز شد و ژینا رمز آن شد، انقلابی برای زندگی، انقلابی برای رسیدن به آزادی، انقلاب زنی که گیسوانش همچون تیری در دل حکام ظال ...

 • زن‌‌؛ هویتی تحت هژمونی مطلق مردسالارانه!

  تقدیم به روح پاک ژینای مظلوم و تمام زنان باشهامت و آزاده‌... کاویان کامدین اولویت‌دادن به گفتمان و «مسائل آزادی زنان» در مبارزه با استبداد مطلق «مردسالارا ...

 • چرا دفاع از انقلاب زنان؟

  پیمان ویان انقلاب زنان در شرق کوردستان و ایران، آغازگر تحولات بنیادین اجتماعی در خاورمیانه خواهد بود. انقلابی بر مبنای نیروی اخلاق و سرشت حقیقی طبیعت اجتم ...

زنان

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است

نوژیان آمد روژهلات بریتان(گلناز کاراتاش) با هویت خود و مبارزه خود در برابر سیاست بی اخلاقانه دولت فاشیست ترک و سیاس...

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن

گولان فهیم برای اینکه بتوانم تعریف صحیحی از رفیق سارا داشته باشم، به این سخن رهبر آپو که می‌گویند: "تاریخ آغاز بردگ...

بیانیە

فعالیتها

مراکز جنگ ویژه «ناجی شریفی» در اورمیه برای خدمت به رژیم

  کورش صادقی «ناجی شریفی زیندشتی»، رئیس یک باند مخوف مافیایی، تبهکار بزرگ بین‌المللی و سرسپرده بیت رهبری یعنی خامنه‌ای، شخصی است که همچنان به اقدامات تبهکارانه و جنگ ویژه بر ض...