• ژن، ژیان، آزادی و کنفدرالیسم‌ دموکراتیک

  اهون چیاکو می‌دانیم کە در نتیجە پیچیدگی‌ ساختارهای دولت ـ ملتی و سرمایەداری قرن ما، اعمال ستم ابعاد مختلف بە خود گرفتە است. بە تبع آن نیز تعریف مقولاتی از ...

 •  پروسه‌ی امرالی

  رهبر آپو سعی كردند تا مهم‌ترین بخش توطئه‌ی بزرگ گلادیو را در امرالی اجرا نمایند. حتی مأموریت كاری ژنرال «اَنگین آلان» رئیس واحدی كه مرا به جزیره آورد، به ...

 • انقلاب، در چنگال گرایش‌های ارتجاعی و جهل مدرنیستی!

  ریزان جاوید نباید انتظار داشت که وضعیت بحران‌زده‌ی ایدئولوژیکی و ساختاری نظام دولت-ملت حاکم در ایران، به سوی بهبود و استقرار قدم بر دارد. زیرا بحران ریشه‌ ...

 • مبارزه ماراتونی زنان

  ماریا حسین پناهی بارها با خود اندیشیده‌ام که چه باید کرد؟ یا اینکه چرا باید کاری کرد؟ ضروریت فعل «کرد» در چیست؟ آیا وابسته به زمان و مکان مشخصی می‌باشد؟ ب ...

 • انقلاب فرهنگی و ذهنیتی در ایران

  رامین گارا در ایران امروز به یمن جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» یک «انقلاب فرهنگی» در طول «یک انقلاب ذهنیتی» در حال وقوع است. این انقلاب بی‌شک در مسیر تطو ...

 • رسم دیکتاتورهای تاریخ

  بیستون مختاری در ماەهای اخیر شاهد قیام منجر بە انقلابی هستیم که سرتاسر ایران را فراگرفته و خشم و اعتراض تمام خلق‌های ساکن بر این سرزمین بر ضد نظام مستبد، ...

زنان

مبارزه ماراتونی زنان

ماریا حسین پناهی بارها با خود اندیشیده‌ام که چه باید کرد؟ یا اینکه چرا باید کاری کرد؟ ضروریت فعل «کرد» در چیست؟ آیا...

انقلابی تمام‌عیار با محوریت شعار ژن ژیان آزادی و یا همانا هویت مشترک معترضان

بسی شاماری   اگر انقلاب را با بهرە گرفتن از بازخوانی کانت در انقلاب فرانسە معنا کنیم، متوجە خواهیم شد کە انقلا...

بیانیە

فعالیتها

مراکز جنگ ویژه «ناجی شریفی» در اورمیه برای خدمت به رژیم

  کورش صادقی «ناجی شریفی زیندشتی»، رئیس یک باند مخوف مافیایی، تبهکار بزرگ بین‌المللی و سرسپرده بیت رهبری یعنی خامنه‌ای، شخصی است که همچنان به اقدامات تبهکارانه و جنگ ویژه بر ض...