آرمانهای سوسیالیستی کاک فواد برای همیشه زنده خواهند ماند
آرمانهای سوسیالیستی کاک فواد برای همیشه زنده خواهند ماند

آرمانهای سوسیالیستی کاک فواد برای همیشه زنده خواهند ماند

سرمایه‌داری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با برداشتی سطحی و کم‌خردانه از جنبش‌های خلق‌بنیادِ سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه‌ای که در سطح جهان به شکل فراگیر رشد و نمو پیدا کردند، جز به بی‌راهه، راه به جایی نبرد. برداشتی سطحی که تمام قدرت، توان و عقلانیت خلق یا خلق‌ها را در شکل و هیکل سیاسی یک شخص خلاصه می‌کند و در نهایت با امید بستن به کشتن آن شخص، گویی می‌تواند تمامی مشکلات و بحران‌ها را از میان بردارد.
مشکل این است که اربابان سود و قدرت از جنبه‌های متافیزیک انسانی با خبر نیستند و پیشاهنگ و رهبران انقلابی را تنها یک شخص می‌پندارند. اما باید دانست که رابطه‌ای معنامند میان رهبران خلقی و خلق آن‌ها وجود دارد. رهبران خلق‌های ستمدیده، تهیدست و به حاشیه‌رانده شده در واقع نمود بارز و بیرونی روح و خواست جمعی فرد فرد یک جامعه هستند. در حقیقت رهبر و خلق از یکدیگر انرژی و ایده می‌گیرند. و چنین است که یک فرد نمود بیرونی تاریخ مقاومت و آزادی‌خواهی یک خلق می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان شکلی‌ترین سنبل سرمایه‌داری مذهبی و منطقه‌ای همین اشتباه پدرخواندگان بین‌المللی خود را در برخورد با رهبران و خلق‌های آزادی و برابری‌خواه ایران مرتکب شده است. به شهادت رساندن هزاران انسان انقلابی در دوران انقلاب و پس از آن نشان بر این امر دارد که حکومت در حال پاک کردن صورت مسئله و در نهایت معنازدایی از خواسته‌های دموکراتیک خلق‌های ایران است. در این میان با به شهادت رساندن رهبران انقلابی همچون کاک فواد خواستار نابود کردن اراده و آرمان‌های خلق‌ کورد و دیگر خلق های ایران بوده است.
کاک فواد سنبل و نمود بارز خواست و اراده‌ی معطوف به آزادی و برابری بوده و هست. اما در مقابل رژیم حاکم بر ایران با میل معطوف به قدرت به مقابله و جنگ با این خواست و اراده‌ی دموکراتیک پاسخ داد.
در حقیقت باید هر فرد انقلابی خوانش نوین و درستی از شهادت کاک فواد و دلایل پس‌ پشت این اقدام جنایت‌کارانه داشته باشد. خوانش ما بر این امر استوار است که رژیم اسلامی ایران با به شهادت رسانیدن کاک فواد در واقع خواستار کشتن امیدها و باورداشت‌های آزادی‌خواهانی خلق کورد بوده است.
اما همان طور که پیش‌تر بیان شد چون رهبران خلقی نمود بیرونی خواست و آرمان‌های یک ملت می‌باشند با از میان بردن فیزیکی آن‌ها طبیعتا تمامی ماهیت وجودی و باورداشتی آن خلق نابود نمی‌گردد. البته شاید این امر بتواند سرعت و گستردگی انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد. ولی باید به این نکته تاکید داشت که خواست و آرمان‌های برابری‌خواهانه و دموکراتیک خلقی و به صورت خاص خلق کورد تا زمانی که به سرانجام خود دست نیابد به اشکال متفاوت به حیات خود ادامه خواهد داد.
امروز با کمال افتخار و سرفرازی می‌توانیم بگویم که متافیزیک فکری و روحی کاک فواد از شرق تا غرب و از شمال و تا جنوب کوردستان در تمامی جنبه‌های وجودی جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد جریان دارد و به حیات خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داد. گریلاهای شرق کوردستان خود را به عنوان ادامه دهنده و استمرار بخش راه و آرمان‌های سوسیالیستی و دموکراتیک کاک فواد مصطفی سلطانی به شکلی نوین می‌دانند. شکل نوینی که نام و راه کاک فواد از ایلام تا عفرین را طنین و نشان راه خود کرده است.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
۹ شهریور ۱۳۹۷
 

مطالب مرتبط