آزادی خلق‌کُرد با پایان‌دادن به لوزان‌ها و انفال‌ها ممکن می‌گردد
آزادی خلق‌کُرد با پایان‌دادن به لوزان‌ها و انفال‌ها ممکن می‌گردد

آزادی خلق‌کُرد با پایان‌دادن به لوزان‌ها و انفال‌ها ممکن می‌گردد

بیانیه پژاک

نسل‌کشی انفال در جنوب کردستان، جنایتی ضدبشری است که تاکنون هم کشور عراق و هم جامعه بین‌المللی برای جبران آن نسل‌کشی و زدودن آسیب‌های آن در جامعه امروزی، جدیت به خرج نداده‌اند. نسل‌کشی خلق کُرد در سال ۱۹۸۸ بدست رژیم فاشیست بعثی عراق روندی از نسل‌کشی فیزیکی بود که ریشه در لوزان داشت و امروز بصورت نسل‌کشی فرهنگی و تغییر دموگرافی در هر چهاربخش کردستان ادامه دارد. قطعا آزادی خلق‌کُرد با پایان‌دادن به لوزان‌ها و انفال‌ها ممکن می‌گردد.

نسل‌کشی انفال که به مدت بیش از هفت ماه در چند مرحله و موج دهشتناک پیاپی در سراسر جنوب کردستان انجام گرفت، آنچنان گسترده بود که امروز همچنان دهها گوردسته‌جمعی در بیابان‌های سوزان و بی‌رحم عراق یافت می‌شود. با وجود گذشت دهها سال هنوز هم خلقمان در جنوب کردستان با امواجی متفاوت از انفال دامنه‌دار بویژه در زمینه سیاست انکار با گسترش جنگ و تغییردموگرافی رویاروست. آخرین موج آن، حملات داعش و ارتش عراق بود که به از دست‌رفتن بخش قابل‌توجهی از سرزمین جنوب کردستان و کنترل آن بدست ارتش عراق انجامید. عملیات انفال را امروز در هر چهار بخش کردستان بصورت نسل‌کشی فرهنگی و گاه تداوم جنگ‌افروزی از سوی دول اشغالگر مشاهده می‌نماییم. بی‌شک آزادی کامل خلق کُرد در هر چهار بخش کردستان امروز به مبارزه بی‌امان علیه عملیات‌های انفالی روزآمدشده دول اشغالگر بستگی دارد. به اندازه‌ای که عفرین و سریکانی اشغال شد، امروز کماکان مناطق زاپ، متینا و آواشین با حملات ترکیه فاشیستی روبرو است و مناطق کرکوک و گرمیان تحت اشغال مجدد درآمده. به دنبال شکست داعش، اما هنوز هم شنگال با یک جنگ تحمیلی احتمالی از سوی دشمنان و خائنان روبروست. تاوقتی که نظام‌هایی دولت‌- ملتی برقرار باشند و هر یک از ملت‌ها در پی آرزوهای پوچ آن سردوانده شوند، کماکان سایه جنگ بر سر خلق‌های منطقه سنگینی خواهدکرد. برقراری صلح و آشتی میان ملل صرفا با پذیرش وجود مسئله کُرد و حل دموکراتیک آن ممکن می‌گردد و راه بر وقوع انفال‌های دیگر مسدود خواهدشد. امروز دول هژمونی بین‌المللی که خود عامل به‌وجودآورنده مسئله کُرد هستند، کماکان از زیر بار مسئولیت دمکراتیک برای حل آن شانه خالی می‌کنند.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» امروزه با خوانشی از تاریخ مبارزات خلق کُرد در همه بخش‌های کردستان و اخذ تجارب از آن، سعی در پیشبرد مبارزاتی دارد که از وقوع انفال‌های پرمخاطره دیگر جلوگیری نماید. تنها راه ممانعت از انفال‌های دیگر، اقدام احزاب کُرد برای متحدساختن خلقمان و ترویج راه‌های مبارزات برحق و دمکراتیک است. مبارزه با خائنان به وطن و دشمنان اشغالگر تنها با اتحاد دمکراتیک چهاربخش کردستان می‌تواند به حفظ و ماندگاری سرزمین کردستان و خلق‌های آن خدمت کند.

پژاک ضمن محکوم‌کردن نسل‌کشی انفال، به خانواده‌های بازماندگان در جنوب کردستان و تمامی خلق‌کُرد تسلیت عرض می‌نماید. گسترش مبارزات خلقمان در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه در راه دمکراتیزاسیون و آزادیخواهی، قطعا حیات آزاد را برای همه خلق‌ها و ملیت‌های آنها به ارمغان می‌آورد. باوجود تداوم خطر انفال‌های دیگر، اما خلق‌کُرد در سایه مبارزاتش به تنها امید خاورمیانه مبدل گشته است. امروز در هر چهاربخش کردستان خاصه در شرق کردستان با تداوم انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» می‌رود که حقوق طبیعی و برحق خلقمان به رسمیت شناخته شود. قدرمسلم تنها نجات‌دهنده کُرد و کُردستان و خلق‌های آن، تنها خود خلق‌ ستمدیده کُرد هست، لذا ادامه مبارزات تا رسیدن به آزادی و دمکراسی وظیفه انسانی، اخلاقی و سیاسی فردفرد کُرد است. آزادی خلقمان نزدیک‌تر گشته و خلق‌های تحت‌ستم در کنار خلق کُرد به آزادی و خوشبختی دست خواهند یافت.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۱۴ آوریل ۲۰۲۳

مطالب مرتبط