آزادی را نمی‌توان به بند کشید
آزادی را نمی‌توان به بند کشید

آزادی را نمی‌توان به بند کشید

در فلسفه‌ی آپویی تعریف و مفهوم اسارت و زندان بسیار متفاوت‌تر از مفاهیم دیگر است. در طول تاریخ جنبش آپویی همواره زندان جایی بوده که اراده و مقاومت خلقی را به رخ کشیده و ایمان و اعتقاد قلبی را به منثه‌ی ظهور رسانیده است. بی‌شک مظاهر مقاومت و ایستادگی در کوردستان بی‌شمارند و نمونه‌های فراوانی را می‌توان عنوان کرد. رهبر آپو بزرگ‌ترین آنهاست. کسی که ورای تمامی تصورات معمول با مقاومت و اراده‌ی پولادین خویش، ۱۸ سال زندان و اسارات را به کتابخانه‌ای عظیم مبدل ساخته و برگ برگ تاریخ کوردستان را در آن ترسیم می‌نماید. تاریخی که نه تنها به کوردستان اختصاص دارد بلکه موجبات تحولات عظیم منطقه‌ای و جهانی را فراهم ساخته است.
توطئه‌ی شوم بین‌الدولتی ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹ موجب گردید که قرنی مملو از شگفتی را شاهد باشیم. قرنی که در آن بسیاری از تفکرات، پرده از چهره‌ی پلید خویش برداشته و روی راستین خود را آشکار کردند. توطئه‌ای که تنها علیه یک شخص با جنبشی خاص نبود بلکه توطئه‌ای بود به منظور خاموش کردن مشعل آزادی‌خواهی در جهان. مشعلی که رهبر آپو مشعل‌دار آن بود و نیروهای جهانی با همکاری نوچه‌های منطقه‌ای‌شان در صدد خاموش کردن آن بودند. این آتش نه تنها خاموش نشد بلکه بیش‌از پیش شعله‌ورتر گشت و جاودانه ماند، و امروزه به نماد پیروزی بدل گشته است. ۱۵ فوریه روزی بود که هجومی سرتاسری علیه خلقی که برای هویتش مبارزه می‌کند؛ به اوج خویش رسید. ملتی هویت‌خواه که در لوای فلسفه و اندیشه‌ی رهبر آپو با بازتعریفی راستین از آزادی و دموکراسی در تلاش است تا در مقابل تمام کج‌روی‌های مفهومی بشری ایستادگی نماید. رهبر آپو معمار آزادی و دموکراسی نوین با احیای دوباره‌ی هویت خلق کورد، جسارت و شهامت آزادی‌خواهی را در جهان، باری دیگر زنده کرد. بی‌شک پاسخ مردمان آزادی‌خواه و حقیقت‌طلب کوردستان و جهان به این توطئه‌ي شوم هیچ‌گاه از صفحات تاریخ پاک نخواهد شد.
در این راه پر تلاطم انسان‌های آزاده‌ی بسیاری با الگوبرداری از راه مقاومت و ایستادگی رهبر آپو، زندان‌های تاریک ظالمان را به قعله‌های مقاومت و ایستادگی بدل ساخته‌اند. بدون شک همواره در مقابل زوزه‌ی تاریک‌بینان خون‌خوار، صدای آزادی‌خواهان رساتر و ماندگارتر خواهد بود.
کمیته‌ی زندانیان سیاسی حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک؛ ضمن محکوم کردن توطئه‌ی بین‌الدولتی ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۹۹، از تمامی آزادی‌خواهان و آزاداندیشان جامعه‌ی کوردستان و ایران می‌خواهد تا با حمایت و پشتیبانی از رهبر آپو، اثرات این توطئه‌ي پلید را برای همیشه از تاریخ پاک کنند؛ چراکه با ایستار مقاومتی‌ست که می‌توان دژهای دژخیمان را از بنیان نابود ساخت. همچنین از تمامی فعالین مدنی و زندانیان سیاسی در ایران و شرق کوردستان دعوت به عمل می‌آوریم که با اساس قرار دادن روند مقاومتی و ایستادگی رهبر آپو در مقابل دشمنان دموکراسی و آزادی، اراده‌ی راستین ملل آزادی‌خواه را به همگان نشان دهند و درهای تسلیمیت را برای همیشه بسته نگه دارند.
کمیته‌ی زندانیان سیاسی حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک
۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
۱۴ فوریه‌ی ۲۰۱۷

مطالب مرتبط