آلترناتیو شماره‌ی ۶۴
آلترناتیو شماره‌ی ۶۴

آلترناتیو شماره‌ی ۶۴

آلترناتیو شماره‌ی ۶۴ ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر شد
در این شماره خواهید خواند
آسیب‌شناسی احزاب چپ و لزوم همگرایی و اتحاد
دغدغه‌های مشترک چپ‌ها
آزمونی فراروی چپ ایران
احزاب، راه و بیراهه
چکیده‌ای از چپ سرخ
واقع‌بین باش، ناممکن را طلب کن
زنان، پیشاهنگان آزادی و انقلاب
قطب چپ نو
آلترناتیو نشریه‌ی ایدئولوژیک- سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک است که در ‌سال دهم، دوره دوم خود توسط کمیته‌ی مطبوعات پژاک منتشر می‌شود.
جهت دریافت نسخه‌ی پی‌دی‌اف کلیک نمایید
https://pjak.eu/fa/?attachment_id=4523

مطالب مرتبط