آلترناتیو شماره ۶۶
آلترناتیو شماره ۶۶

آلترناتیو شماره ۶۶

شمارهِی شصتوششم نشریهی آلترناتیو منتشر شد

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستانـ پژاک شصت وششمین شمارهی نشریهی آلترناتیو را منتشر کرد.

این شماره نشریه به محوریت نوروز مقاومت اختصاص داده شده است و در آن مقالاتی با این محوریت به رشتهی تحریر درآمدهاند.

آلترناتیو نشریهی ایدئولوژیکسیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حزب حیات آزاد کوردستانـ پژاک است. که درسال یازدهم، دوره دوم خود توسط کمیتهی مطبوعات پژاک منتشر میشود.

آنچه در این شماره خواهیم خواهند:

اتحاد خلقها ضامن حفظ ايران/ زیلان وژین

بلندپروازیهای یک  سلطان و خواب و خیالهای نئوعثمانیگرایانه/ باران بریتان

ایران در سال ۹۷و چالشهای پیشرو/ گوران شاهو

اوجالان در محمل فیلسوفان/ رامین گارا

نوروز بیگاهان/سارا

پارادایمی باشور سەرکەوتن لەگەڵ خۆی ناهێنێ/ ڕوبار کۆچه‌‌ر

            Li dora berxwedana Efrînê, em çembera azadiya jinê firhetir bikin/ Evîn Nejdet

                                      Şoreş; şêwazê zindîhiştina rastiyên bakîre!/ Gelawêj Ewrîn

                                        Guhertın û weguhertınên Rojhılata Navîn; Îran/Evîndar Rênas

جهت دانلود کلیک کنید

مطالب مرتبط