آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.

آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.

عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه«هێلی سێ» اظهار نمود:« برگزای این کنگره‌ در چنین مرحله‌ای نشان از وجود نیروی مدرن و دارای استراتژی، تاکتیک و پلان برای گذار از بحران‌ کنونی است. پژاک قادر به پیشاهنگی و راهکار‌ برون رفت از بحران کنونی ایران و شرق کردستان دارد. »

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه«هێلی سێ» از تلویزیون آرین به برگزاری ششمین کنگره‌ی پژاک پرداخت.

شاهو ابتدا برگزاری کنگره‌ی پژاک در ۲۰ و ۲۱ اسفند در کوهستان‌های آزاد شرق کردستان را به رهبر آپو، شهدای راه آزادی و خلق‌های ایران و خلق کورد و همه‌ی آزادیخواهان را تبریک و افزود: پژاک در ششمین کنگره‌ی خود با ارزیابی، تحلیل و آسیب‌شناسی عمیق از تغییر و تحولات ایران، شرق کردستان و منطقه و همچین فعالیت‌ و مبارزات خود در سه سال گذشته،  تاکتیک و استراتژی خود را برای سه ‌سال آینده تعیین نمود. با توجه به تغییر و تحولات انجام گرفته در سه سال گذشته اثبات گشته که حکومت ایران با ذهنیت کنونی توان تغییر و تحول بنیادین و چاره‌یابی مسائل  به صورت ریشه‌ای ندارد. ایران و شرق کردستان در بحران عمیقی قرار دارد و تنها نیروی مدرن و پیشاهنگ توان حل بحران‌های کنونی را داراست. پژاک به عنوان حزبی پیشاهنگ که دارای ذهنیتی دموکراتیک، پلان و پروژه با توجه به تحولات کنونی است، قادر به پیشاهنگی و راه‌ برون رفت از بحران کنونی را دارد.

عضو مجلس پژاک در رابطه با بحث و تصمیمات مهم و استراتژیک در کنگره‌ی ششم گفت: پژاک در این راستا در کنگره‌ی ششم استراتژی خود را بر سه اصل اساسی یعنی پیشبرد سیاست دموکراتیک، انسجام و اتحاد ملی، ایجاد جبهه‌ی دموکراتیک خلق‌های ایران سازماندهی می‌نماید. همچنین در این کنگره‌ در رابطه با مسائلی  همانند محیط زیست، دفاع مشروع و نقش زنان و جوانان در جامعه و از میان برداشتن حصر رهبر آپو و ایجاد جبهه‌ی متحد در برابر استعمارگران کردستان بحث‌ و تصمیماتی تاریخی  گرفته شد.

شاهو به راه ‌برون‌رفت بحران کنونی ایران و شرق کردستان در کنگره‌ی ششم پژاک پرداخت و گفت: برگزاری کنگره‌ی ششم پژاک در مرحله‌ای حساس و تاریخی برگزار گردید. برگزاری این کنگره در مقطعی بود که تغییر و تحولات مهمی در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ در ایران و شرق کردستان رخ داد. بدان معنی که برگزای این کنگره‌ در چنین مرحله‌ای نشان از وجود نیروی مدرن و دارای استراتژی، تاکتیک و پلان برای گذار از بحران‌ کنونی است. یکی از نقاط ضعف اصلی اعتراضات اخیر ایران و شرق کردستان نبود پیشاهنگ بود و پژاک در این راستا با خود‌انتقادی، طرح‌ پلان و ارائه‌ی پروژه مبارزات و فعالیت‌های خود در این راستا پیشبرد خواهد داد.

وی به موضع پژاک در کنگره‌ ششم در رابطه با رفتار حکومت ایران در برابر پژاک اشاره و خاطر نشان ساخت: تحولات ایران و شرق کردستان و تغییراتی که در ساختار رژيم ایران و انتخابات صورت گرفت، نشان از تلاش رژیم در جهت مانع از برقراری دموکراسی در ایران و ایجاد حکومتی کاملا دیکتاتور و مستبد است. دموکراسی در ایران به معنای آزادی شرق کردستان و تضمین آن است. رژیم ایران در تلاش برای پاکسازی نیروهایی است که برای چاره‌یابی بحران‌ها دارای آلترناتیو هستند و بدین منظور هجمه‌ و فشارهای خود را بر پژاک مضاعف‌تر نموده است. بنابراین تا چه میزان دموکراسی و عدالت در ایران و شرق کردستان برقرار گردد، به همان اندازه دیکتاتوری و فاشیسم محدود و در انتها ریشه‌کن خواهد شد.

شاهو در ادامه افزود: در مرحله‌ای که فاشیسم مذهبی، دیکتاتوری و سرکوب بر خلق‌های ایران تحمیل می‌گردد، ندای اعتراضی و صدای خیابان مشروع قلمداد می‌شود. اعتراضات خیابانی مشروعیت‌ترین حق مردم در چارچوب دفاع مشروع در برابر حاکمیت است. پژاک نیز از اعتراضات خیابانی در ایران و شرق کردستان حمایت می‌نماید. همچنین پژاک در ششمین کنگره‌ی خود بر این باور است که اعتراضات مردمی متحد و منسجم می‌تواند رژیم را ناچار به برآوردن خواسته‌ها و مطالبات مردم نماید.

آمد شاهو به اهمیت نقش جوانان و زنان در کنگره‌ی ششم پژاک پرداخت و خاطرنشان ساخت: در بنیاد نهادن نظام ملت دمکراتیک زنان و جوانان نقش پیشاهنگی دارند. زنان و جوانان در ایران و شرق کردستان نقش تعیین کنندهای در اعتراضات خیابانی چندسال گذشته داشته‌اند. حکومت اشغالگر ایران با توجه به ذهنیت پیرسالار خود خصوصا در مجلس شواری اسلامی، توان چاره‌یابی مشکلات و مسائل این دو قشر را ندارد. زنان و جوانان  با مدنظر قرار دادن استراتژی و طرح‌های پژاک در کنگره‌ی ششم می‌توانند مبارزات خود را به نتایج لازم برسانند.

وی در ادامه از اهمیت و ضرورت اتحاد ملی شرق کردستان در کنگره‌ی پژاک گفت: خلق کرد در شرق کردستان طی سه سال اخیر با خشونت، اعدام و ملیتاریزه روبرو بوده است. در این راستا اتحاد ملی امری الزامی در برابر سیاست‌های حکومت ایران است. در برابر خط استعمارگری،  اتحاد و انسجام ملی امری ضروری است. تمام اقشار جامعه و احزاب و نیروهای آزادیخواه لازم است در برابر نیروهای استعمارگر منطقه‌ای و نیروهای هژمونیک جهانی متحد و منسجم مبارزه و فعالیت نمایند. در روزهای اخیر در انجام حملات هوایی ترکیه دوتن از رفقای یگان‌های شرق کردستان به شهادت رسیدند که این حملات در مرزهای تحت کنترلاتحاد میهنی کردستان، ی.ن.ک صورت گرفت. بنابراین در چنین مقطع حساسی اتحاد ملی مقوله‌ی مهمی برای کردها محسوب می‌گردد. همچنین خودمدیریتی دموکراتیک مردم شرق کردستان در زمان شیوع ویروس کرونا نمود بارز این واقعیت است که خلق  با اتکا به نیروی ذاتی و بدون هیچ چشم‌داشتی از حاکمیت  دارای توانایی مبارزه، فعالیت و خود‌سازماندهی هستند.

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در پایان برنامه‌ی هلی سه«هێلی سێ» در مورد اهمیت تاکید بر خط سوم گفت:  خط سوم نمود  ایمان و باور به نیروی ذاتی است. عدم رسیدن به اهداف معین و نبود ستاتوی خلق کورد در طول تاریخ به مسئله‌ی عدم اتکا به نیروی ذاتی و یا همان خط سوم بازمی‌گردد. خط سوم می‌توان کردستان و خلق کورد را به اهداف و خواسته‌هایش برساند. همچنین در انتها یاد و خاطره‌ی شهدا گرانقدر را که در طول مبارزات پژاک از کنگره‌ی اول تا ششم جان خود را نثار نموده‌اند، گرامی و بر تحقق اهداف شهدا و خلق کورد با به انجام رساندن اهداف و فعالیت‌های استراتژیک کنگره‌ی ششم سوگند یاد می‌نمایم.

مطالب مرتبط