اتحاد و اراده ملی، شرط پیروزی مبارزات در راه جمهوری کردستان و خودمدیریتی روژاوا است
اتحاد و اراده ملی، شرط پیروزی مبارزات در راه جمهوری کردستان و خودمدیریتی روژاوا است

اتحاد و اراده ملی، شرط پیروزی مبارزات در راه جمهوری کردستان و خودمدیریتی روژاوا است

 

جمهوری کردستان به‌مثابه یک نقطه‌عطف در تاریخ مبارزات خلق فداکار کورد همچنان روشنگر راه خلقمان است و مصادف با سالروز تأسیس خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان می‌باشد. در ۷۶امین سالروز تأسیس جمهوری کردستان که همچو خورشید تابناک شرق کردستان برآمد و در هر چهاربخش نورافشان مبارزات فرزندان غیور و فدایی میهنمان شد، تداوم راه آزادیخواهانه و دمکراسی‌طلبانه و بزرگترین ارزش‌دهی معنوی برای آن رویداد بزرگ تاریخی است.

ظهور جمهوری کردستان در ۷۶ سال پیش چنان عظیم بود که در مدتی کوتاه به منشا و کانون اتحاد خلق کورد هر چهاربخش کردستان مبدل گشت و همگان در آن سهیم شدند و امروزه نیز در نتیجه آن خودمدیریتی روژاوا یکی از جوانب عملی تحقق آرزوهای آن می‌باشد. آزمون جمهوری، همان زمان با ارزش‌نهادن به مفاهیم آزادی و دمکراسی برای خلقمان و سایر خلق‌ها، به سمبل مدرن و پیشگام برای تحقق یک ساختار بی‌بدیل در ایران مبدل گشت. بی‌شک آن میراث عظیم همچون خاری شده در چشمان دشمنان خلقمان. آنچه جمهوری کردستان امروز به همه ما گوشزد می‌کند، همانا ضرورت تحقق اتحاد ملی ـ دمکراتیک در راستای آزادی خلق کورد است که خود همانند جمهوری کردستان قربانی مطامع و بوالهوسی‌های قدرت‌طلبان و ظالمان اشغالگر عصر گشته.

تمرین دمکراسی برای خلق کورد و جنبش‌‌های آزادیخواهی آن از همان اوان تأسیس جمهوری آغاز شد و امروز می‌طلبد که در مسیر درخشان و دشمن‌ستیز آن جمهوری، جامعه کوردی را به مسیر میهن‌دوستی، اتحاد ملی ـ دمکراتیک و مبارزه بی‌امان برای تحقق کامل آزادی رهنمون سازیم، همانند آنچه در روژاوای کردستان نمود عینی یافته. عمر کوتاه آن جمهوری نوپا امروز با مبارزات حزبمان، پژاک جاودان گشته و می‌رود که با برآوردن آرزوهای آن در هرچهاربخش کردستان، برگ زرین دیگری از تاریخ را ورق بزنیم. این رسالت البته نیازمند احیای اتحاد ملی‌ای است که جمهوری کردستان آن را بنیان نهاده بود. تأسیس کنگره ملی کردستان جهت اتحاد احزاب و سازمان‌های کردی تنها راه ارج‌نهادن به میراث ارزشمند جمهوری کردستان است. چراکه اثبات نمود که دو اصل اتحاد ملی – دمکراتیک و اتکای بر اراده خود تنها شرط پیروزی مبارزات یک خلق تحت‌ستم بویژه خلق کورد است. بدون اتحاد ملی، مسلما نمی‌توان از گرامیداشت یاد و خاطره جمهوری کردستان دم‌زد. خوشبختانه روح اتحاد عملی خلقمان در هر چهاربخش کردستان در برهه کنونی به مرتبه رشد و تعالی رسیده و بر احزاب و سازمان‌های مختلف است که به این وظیفه انسانی و میهنی خویش که لازمه مبارزه برای آزادی است، عمل نمایند.

پس از گذشت ۷۶ سال، امروز همچنان جمهوری ولایی ایران و فاشیسم آن نسل‌کشی فرهنگی بر ضد خلقمان را تداوم می‌بخشد و سیاست‌های خلق‌ستیز آن مرزی نمی‌شناسد. اگر امروز فاشیسم ایران تضعیف گشته و دچار بحران‌های دامن‌گستر و بنیان‌برافکن می‌باشد، بخاطر مبارزات فرزندان غیور خلقمان در راستای احیای آرزوهای برحق جمهوری کردستان می‌باشد. خصومت‌های جمهوری فاشیست ایران امروز همانند دوران جمهوری کردستان کوچکترین تغییری نکرده اما خوشبختانه در سایه فداکاری خلقمان مبارزات آزادیخواهی‌مان به عالی‌ترین مرتبه رسیده و بیش از پیش به آزادی نزدیک شده‌ایم.

همچو حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، ضمن گرامیداشت یادو خاطره جمهوری کردستان و تبریک به مناسبت سالروز تأسیس خودمدیریتی روژاوا، خود را ملزم به تداوم آن راه برحق می‌دانیم. هویت‌یابی خلق کورد در سایه خط سوم پژاک و جنبش آپویی، امروز در چنان سطح نیرومندی قراردارد که نیروی آزادیخواهی کرد را به یکی از سه نیروی بزرگ در منطقه خاورمیانه مبدل کرده. در سایه تداوم راه مبارزاتی جمهوری کردستان توسط نیروی گریلا و خلق فداکارمان با پیشاهنگی رهبر آپو امروز گفتمان خط سوم ابعاد جهانی یافته و از پشتیبانی‌های بین‌المللی آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان اینترناسیونالیست خاصه محافل آکادمیسین‌ها ، روشنفکران و فیلسوفان اخلاق‌مدار برخوردار می‌باشد. سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت‌ دمکراتیک با فرم سیاسی خودمدیریتی امروز همچو خط‌سوم کوردها در خاورمیانه و جهان همان آزمون مدرن جمهوری کردستان است که روزآمد گشته و مطابق روح زمانه بشریت آزادیخواه تبلور یافته. برای دانستن قدر این همه دستاورد عظیم لازم است که به مانند مقاومت کوبانی که همانا ظهور روح بزرگ جمهوری کردستان بصورت هرچه شکومند‌تر است، به آزادی میهن و خلقمان در هرچهار بخش کردستان بیاندیشیم و با مشارکت دادن همه خلق‌های تحت‌ستم، پرچم آزادی، برادری و دمکراسی را بر فراز قله‌های رفیع و پرستیغ آن به اهتزاز درآوریم.

امروز فاشیسم ایران، ترکیه، سوریه و عراق در ضعیف‌ترین وضعیت خویش بسرمی‌برند، لذا از تمامی خلقمان بویژه اقشار مختلف جوانان، زنان، کارگران، روشنفکران، معلمان و ستمدیدگان هرچهاربخش کردستان، خاصه شرق کردستان دعوت بعمل می‌آوریم که برای حفظ دستاوردهای جنبش آزادیخواهی و صدها هزار شهید گرانقدر، اتحاد ملی ـ دمکراتیک را جهت پیشاهنگی خلق‌های ساکن در ایران متحقق گردانند و میراث مبارزاتی پیشوا قاضی محمد را با آزادی رهبر آپو و خلق کورد، ارج نهند.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

 ٢١ ژانویه ۲۰۲۲

مطالب مرتبط