آمد شاهو : اتحاد کلید پاکسازی استعمارگران از خاک کوردستان است

آمد شاهو : اتحاد کلید پاکسازی استعمارگران از خاک کوردستان است

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک به سیاست‌های اخیر سپاه پاسداران رژیم در شرق کوردستان و دیدارهای دیپلماتیک میان رژیم استعمارگر ایران و برخی از احزاب شرق کوردستان پرداخت.
در برنامه‌ی این هفته‌ی «خط سوم» از تلویزیون «آرین» عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان گفت: صدای پوتین‌ها در شرق کوردستان نشان بر ترس رژیم از خلقی خود باور و اراده‌مند دارد که دارای آلترناتیو می‌باشد. سیاست‌ها و تحرکات اخیر سپاه پاسداران در شرق کوردستان برای پرده‌پوشانی وضعیت بحرانی نظام است.
آمد شاهو در ابتدا گفت: رژیم استعمارگر ایران از نیرو و پتانسیل موجود در شرق کوردستان برای چاره‌یابی بحران‌ها و برساخت «کوردستانی آزاد و ایرانی دموکراتیک» به وحشت افتاده است. صدای پوتین‌ها در شرق کوردستان نشان بر ترس رژیم از خلقی خود باور و اراده‌مند است که دارای آلترناتیو می‌باشد. سیاست‌ها و تحرکات اخیر سپاه پاسداران در شرق کوردستان برای پرده‌پوشانی وضعیت بحرانی نظام است. صدای اعتراضات برآمده از خیابان‌ها می‌تواند، واقعیت موجود رژیم را آشکار و نیروی آن را نیز دارد که استعمارگران را از خاک کوردستان به بیرون براند.
وی ضمن اعلام پشتیبانی پژاک از فعالین‌ سیاسی که در زندان‌های ایران و شرق کوردستان اعتصاب کرده‌اند، خاطر نشان ساخت: شرایط کنونی به شطرنجی مبدل گشته که اگر هر شخص یا حزبی بر آن آگاه نباشد، بدل به مهره‌ی شطرنج رژیم استعمارگر ایران می‌گردد. سپاه‌ پاسداران با پروژه‌های سیستماتیک خود، خواهان به‌وجود آوردن شکاف میان خلق و پیشاهنگان خلق کورد است. از یک سو شکنجه و زندانی کردنی فعالان مدنی، سیاسی و هنرمندان، از سوی دیگر برگزاری جشنواره‌‌های جداگانه همانند «مشاهیر کورد» و «لباس کوردی» و… و از طرفی دیگر برگزاری گردهمایی‌هایی با خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق به عمل می‌آید. همزمان با اجرایی نمودن این سیاست‌، سپاه پاسداران رژیم با تهاجم گسترده به نیروهای گریلایی موجود در شرق کوردستان در پی سرکوب هر چه بیشتر بر خلق کورد است.
آمد شاهو در ادامه افزود: پروژه‌هایی برای به‌اصطلاح توسعه‌ی کوردستان تصویب شده است. نباید از یاد برد که هنوز مردم سرپل ذهاب در کانکس‌ها کوچک و فقر شدید زندگی می‌کنند و هنوز خسارات سیلی که ناشی از سیاست‌های سدسازی سپاه پاسداران بود، جبران نشده است. این مسائل همه و همه نشان از سیاست‌های سیستماتیک سپاه پاسداران است.
آمد شاهو به مذاکرات اخیر رژیم استعمارگر ایران با برخی از احزاب شرق کوردستان پرداخت و تسریح کرد: در کوردستان صدای پوتین می‌آید و در نروژ مذاکرات انجام می‌پذیرد. در چنین وضعیتی آیا دیدارهای دیپلماتیک می‌تواند راه‌چاره‌ای برای خلق کورد به همراه داشته باشد؟ آیا چنین روابطی برای کنترل و به خدمت‌گرفتن پیشاهنگان خلق کورد نیست؟ با توجه به تجارب تاریخی، رژیم استعمارگر ایران تنها راه چاره‌یابی را در وضعیت کنونی نابودی خلق کورد می‌بیند. دیداری دیپلماتیک باید به صورت آشکار و رسمی اعلام شود. اما اکنون شرایطی مبهم و معلقی وجود دارد. رژیم استعمارگر ایران به صورت آشکار و رسمی چنین دیدارهایی تایید ننموده است.
عضو مجلس پژاک در پاسخ به این سوال که آیا پژاک از چنین دیداری مطلع بود، گفت: پژاک برای چنین دیداری مطلع نشده است. در صورتی که پژاک برای چنین دیدارهای مطلع شود، با توجه به سلسله‌ مراحل حزبی، پژاک تصمیم خواهد گرفت که آیا در چنین مذاکراتی شرکت نماید یا ننماید. این در حالی‌ست که برای چاره‌یابی مسائل کورد مرکز همکاری که متشکل از چند احزاب کوردی می‌باشد، ایجاد شده است. بدون شرکت تمامی احزاب بخصوص احزاب فعال بمانند پژاک این مراکز به اهداف خود دست نخواهند یافت. در وضعیت کنونی باید با اتحاد و به وجود آوردن جبهه‌ای مشترک از تمامی احزاب، در راه چاره‌یابی مسائل خلق کورد گام نهیم.
آمد شاهو در مورد پروژه‌ی پژاک که سال قبل در مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ اعلام شد، گفت: پروژه‌ی پژاک پروژه‌ای استراتژیک و حائز اهمیت است. این پروژه‌ اثبات نمود که پژاک دارای نیروی و پتانسیلی بزرگ است که در عمق استراتژیک شرق کوردستان فعالیت دارد و در راستای چاره‌یابی مشکلات خلق کورد در شرق کوردستان مبارزات به عمل می‌آورد. در این راستا لازم است تمامی احزاب اقدام به بازنگری در مبارزات و تصمیمات خود با توجه به پروژه‌ی پژاک داشته باشند. انجمن ملی دموکراتیک و فراحزبی که متشکل از تمامی اقشار جامعه و احزاب می‌باشد، می‌تواند در وضعیت کنونی به یکی از راهکارهای کارآمد، فعال و پاسخگوی مشکلات خلق کورد مبدل گردد. با اتحاد احزاب و خلق کورد می‌تواند دولت‌های استعمارگر خاک کوردستان را به بیرون برانیم. ما نیز در این چارچوب مبارزات بی‌وقفه‌ای را به عمل می‌آوریم که هم برای چاره‌یابی دموکراتیک و آشتی‌ آماده هستیم و هم در صورت نبود چاره‌یابی حل مسائل کورد، پژاک با تمام قوا برای مبارزات مسلحانه آماده می‌باشد.

مطالب مرتبط