اثر جدید «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد
اثر جدید «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد

اثر جدید «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد

اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد.

اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول رژیم‌های اقتصادی» که به بازخوانی و تفسیر ماهیت و مراحل تحول و دگرشد نظام‌های تولید و رژیم‌های اقتصادی ایران و شرق کوردستان می‌پردازد، منتشر شد.

در این اثر تحقیقی که شامل دو کتاب با پنج فصل است، به ادوار شیوه‌های تولیدی جوامع ایران و شرق‌ کوردستان از زمان صفویه تا معاصر پرداخته شده و علل و عوامل اضمحلال نظام‌های اجتماعی که خمیرمایه اصلی دگرگونی‌های اجتماعی را بوجودآورده‌اند، نمایانده شده است. خاص بودن این اثر در این است که همه اقتصاد‌های سیاسی دوره صفویه تا معاصر را در بعد اقتصادی به ستم ملی علیه کوردها ربط داده و با برقراری این ارتباط، به برجسته‌سازی تحولات جامعه‌شناختی در مسیر آزادی ملت ‌کورد اهمیت داده است.

کتاب اول به تغییرات بنیادین ایران تا معاصر و کتاب دوم نیز به دگرگونی احوالات و اوضاع اجتماعی و ملی جامعه شرق کوردستان پرداخته‌ است که نگاهی متفاوت‌تر از دیدگاه‌های رایج نظری است که بنا را بر دسته‌بندی‌های «برده‌داری، فئودالی و سرمایه‌داری» گذارده است. برعکس، این تألیف اصل دسته‌بندی صحیح جامعه‌شناختی را بر شیوه‌های تولید «شبانکارگی، روستایی، صنعتی شهری سنتی و صنعتی شهری سرمایه‌دارانه» قرار داده و اقتصاد را عرصه‌ای فراسوی نظام سرمایه‌داری تعریف می‌نماید که متعلق به جامعه است نه دولت.

کتاب «روند تحول رژیم‌های اقتصادی» از سوی مرکز انتشارات پژاک منتشر در وبسایت پژاک با دانلود رایگان قابل‌دسترس همه خوانندگان گرامی می‌باشد.

برای دریافت کتاب «روند تحول رژیم‌های اقتصادی»  کلیک نمایید

مطالب مرتبط