ادامه‌ی راه شهدای راه آزادی روشنایی‌بخش راهمان است

ادامه‌ی راه شهدای راه آزادی روشنایی‌بخش راهمان است

در عملیات نظامی گسترده‌ای که روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ از سوی سپاه تروریستی علیه نیروهایمان صورت گرفته بود مشخصات سه تن از رفقای شهیدمان (آرگش کارزان، تولهدان سنه، دلووان فدایی) را با افکار عمومی در میان نهادیم. از سرونوشت یک تن از رفقایمان اطلاع مشخصی در دسترس نبود. پس از بررسی دقیق چگونگی این عملیات نظامی علیه نیروهایمان، رصد موقعیت مکانی و جمع آوری داده‌های مورد نیاز مشخص شد که رفیق مذکور به دلیل محاصره‌ی منطقه‌ی که تاکنون هم ادامه دارد و عدم امکان ارتباط با دیگر یگانهایمان به دلیل جراحات سنگین و خونریزی به کاروان جاویدان شهدای راه آزادی پیوسته است.

مشخصات این رفیق به شرح زیر می‌باشد؛

جعفر محمدی با کد سازمانی روژهات متولد ۱۳۶۸ بوکان. رفیق روژهات که به جسارت، فداکاری و بی‌باکی‌اش در میان رفقا زبانزد بود  با تلاش و رنج و حضور در اکثر عرصه‌های استراتژیک شرق کوردستان و سرلوحه قرار دادن پیشاهنگان بزرگی چون شهید سمکو سرهلدان به نمونه‌ی گریلایی فدایی مبدل شد.

شهادت این رفیق را به خلقمان، خانواده‌ی این شهید و همه‌ی همرزمانش تسلیت عرض کرده و سوگندمان جهت ادامه‌ی راه همه‌ی شهدا تجدید می‌نماییم.

مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی یگان‌های مدافع شرق کوردستان‌ـ YRK

۱۹.۹.۲۰۱۸

مطالب مرتبط