ارتقای مبارزات در مسیر شهدا مسئولیت تاریخی، انقلابی و اخلاقی ماست

ارتقای مبارزات در مسیر شهدا مسئولیت تاریخی، انقلابی و اخلاقی ماست

در سومین سالگرد شهادت شهدای ترور، کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی یاد همه شهیدانی که حیات پربارشان را صرف مبارزه در راه آزادی نموده اند، گرامی میداریم
 
ترور، دهشت و دهشت آفرینی در داخل و خارج از مرزها فرایندی است که از همان بدو نظام جمهوری اسلامی با ماهیت و چیستی آن پیوندی ناگسستی ایجاد کرده و به یکی از کاراکترهای هستی‌شناسانه این رژیم مبدل گردیده است. از ترورهای دسته‌جمعی دهه شصت گرفته تا ترور و قتلهای زنجیره‌ای اواخر دهه هفتاد، از ترور سران کورد در اروپا تا قتل مبارزان و میهن‌دوستان جنوب کوردستان، همه و همه در راستای یک هدف مشخص صورت گرفته‌اند و آن هدف نیز چیزی نیست جز ایجاد رعب و هراس میان مبارزان و آزادیخواهان و نهایتا خالی نمودن  میدان مبارزه. هدفی واهی که نه تنها جمهوری اسلامی هرگز امکان نیل بدان را بدست نیاورد بلکه سطح، عمق و گستره مبارزات کوردها امروز بیش از هر دوره و مقطع تاریخی است.
 
در این بین جنوب کوردستان در طی سه دهه اخیر محلی برای جولان عناصر وابسته به نظام بوده و مبارزان و فعالین بسیاری در مقاطع گونان از سوی این عناصر وابسته به شهادت رسیده اند.
روز سیزدهم آوریل ۲۰۱۶ کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی دو میهن دوست جنبش آپویی در یک اقدام تروریستی ربوده شده و به شکلی وحشیانه به قتل رسیدند. شهید کمال که از همان اوان جوانی در صفوف مبارزه جای گرفته بود، پس از شناخت جنبش آپویی همراه با خانواده‌اش به بخشی جدایی‌ناپذیر از این مبارزه مبدل گشت و به صورتی بی‌وقفه، بی امان و خستگی‌ناپذیر در فعالیتهای سازمانی و تبلیغی جنبشمان جای گرفت و به یکی از میهن‌دوستان تاثیرگذار در منطقه پنجوین مبدل شد. او پیش از تاریخ یادشده نیز بارها مورد سوئ‌قصد عناصر وابسته به جمهوری اسلامی واقع شده بود که همین امر نشان از هراس جمهوری اسلامی از جنبش آپویی و هواداران این جنبش در ابعادی وسیع دارد.
برهمگان و در این بین بر جمهوری اسلامی روشن و مبرهن است که اقدامات تروریستی، رعب و رعب‌آفرینی این رژیم نه تنها راه به جایی نبرده بلکه گستره‌ی مبارزات آزادیخواهانه خلقمان بیش از پیش گشته و میهن دوستان و خلق کورد به بخشی جدایی ناپذیر از جنبش آپویی در شرق کوردستان مبدل گشته اند.
اگرچه عاملین و آمرین ترور شهدا کمال و صدیق برای خلق کورد و جنبشمان مشخص و محرزند اما این پرونده و پرونده‌های مشابه ابعادی دارد که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و تحت فشار جمهوری اسلامی استرداد متهمان این پرونده نیز هرازگاهی مطرح میشود. در این بین اراده، پیگری مصمم و ادامه مبارزه در مسیر این شهدا تنها ضامن روشن شدن ابعاد ترور همه مبارزان و آزادیخواهان و نیل به آزادی است.
پژاک یاد و خاطره شهدا کمال، صدیق، اقبال مرادی و همه شهدای راه آزادی و کرامت انسانی را گرامی داشته و ارتقای هرچه بیشتر مبارزه در مسیر این شهدا را مسئولیت تاریخی، انقلابی و اخلاقی خویش برمی‌شمارد.
 
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
 
۱۲.۴.۲۰۱۹

مطالب مرتبط