از زینب جلالیان سمبل مقاومت و آزادیخواهی حمایت کنیم

از زینب جلالیان سمبل مقاومت و آزادیخواهی حمایت کنیم

زینب جلالیان فعال مدنی که در سال 2007 درکرمانشاه دستگیر شد و از طرف اطلاعات تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی قرا گرفت. ایشان اکنون با بیماریهای شدیدی دست و پنجه نرم می کند به طوریکه درطول این چند سالی که در زندان به سر می برد از حق مداوا کردن بی بهره بوده و اجازه ی درمان کردن در بیرون از زندان هم به او داده نشده است به همین دلیل روز به روز حال ایشان رو به وخامت است. در واقع نیروهای اطلاعات چون هرگزنتوانستند آنچه را که خود می خواستند به عنوان اعتراف از ایشان بگیرند و با روح مقاومت و تسلیم ناپذیر زینب جلالیان روبرو ماندند با وجود اینکه حکم اعدام را هم به او دادند. به همین دلیل انتقام این مقاومت را از ایشان می گیرند. با وجود اینکه بر اثر ضربات شدید وارده بر سرشان چشمانشان در آستانه ی نابینایی قرا گرفته است همچنین در این اواخر نیز با توجه به آگاهیهایی که بدست آورده ایم زینب جلالیان دچار بیماریهای عفونی و ویروسی در دهان و پاهایش شده است و به احتمال زیاد بیماری “تب برفک” نیز یکی از این بیماریهاست. تحقیقات ما در مورد نوع بیماریهای ایشان همچنان ادامه دارد. با وجود این هنوز در زندان مورد معالجه قرار نگرفته است و ازبیماریهایشان به شدت رنج می برند. در واقع زینب جلالیان از هر گونه حقوق یک زندانی در ایران بی بهره مانده است.

تاکنون چندین کمپین در دفاع از زینب جلالیان در کردستان و سراسر جهان برپاشده اند و اکنون نیز برخی در حال فعالیت هستند ولی با وجود این از طرف رژیم ایران هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت ایشان صورت نگرفته است. بنابراین باید همه ی سازمانهای زنان و سازمانهای حقوق بشر در ایران و سراسر جهان برای نجات جان این فعال سیاسی اقدامات بیشتر و مصمم تری انجام دهند. حتی با راهپیمایی های همزمان در برابر سفارتخانه های ایران در همه ی کشورها در راستای آزادی ایشان اقدامات اساسی صورت گیرد.

در واقع وظیفه ی همه ی ماست که از زینب جلالیان فعال زن کورد که سمبل مقاومت و آزادیخواهی است با جان و دل دفاع کنیم. ایشان اکنون اسوه ی زن مقاومتگر و تسلیم ناپذیری هستند که رِِژیم ایران هرگز نتوانسته اراده اش را سست کرده و وادار به اجرای خواسته های خود نمایند. در مدت این هشت سال نیز تاکنون در برابر فشارهای رژیم چندین بار دست به اعتصاب غذا زده اند و دچار بیمارهای معده و روده نیز شده است.

ما جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان KJAR با پیگیری وضعیت تندرستی زینب جلالیان و مشخص شدن مشکلات جسمی ایشانٰ بر اساس آخرین وضعیت شان و با ادامه یافتن آن اقدامات لازم را انجام خواهیم داد ضمن اینکه از همه ی سازمانهای زنان و آزادیخواهان می خواهیم که برای بهبود وضع زینب جلالیان و آزادی ایشان اقدامات لازم را به انجام برساندند. ما از همه ی اقدامات سازمانهای حقوق بشری و حقوق زنان و همچنین فعالیت کمپین ها تا آخر حمایت خواهیم کرد.

 

جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان ─ KJAR
17.11.2015

مطالب مرتبط