اعدام رفیق عگید اثباتگر درماندگی و شکست نظام فاشیست ایران
اعدام رفیق عگید اثباتگر درماندگی و شکست نظام فاشیست ایران

اعدام رفیق عگید اثباتگر درماندگی و شکست نظام فاشیست ایران

 مبارزه یکی از اصول بنیادین حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) در راستای تحقق پیروزی و کسب آزادی کامل برای خلق کُرد است. رفیق شهید «حسن حکمت دمیر» با نام سازمانی «عگید» مطابق همان اصول، مبارزات گسترده‌ای به انجام رساند و تا پای چوبه اعدام نیز تسلیم دشمن نشد. اعدام شنیع رفیق عگید بدست نظام ظالم ایران، اثباتگر شکست آن نظام فاشیست بود.

رژیم اشغالگر و فاشیست ایران چون تاب تحمل مبارزات بی‌امان جنبش‌ آزادیخواهی  کُرد و ایستادگی‌ها و فداکاری‌های رفیق عگید برای آزادی خلق کُرد را نداشت، در اوج درماندگی آن رفیق گرانقدرمان را در سال ۲۰۰۷ اعدام نمود. رفیق عگید طی یک مقاومت انقلابی از هویت راستین خلق و جنبش آزادیخواهی متکی بر فلسفه و ایدئولوژی انسان‌ساز، دفاع نمود. اجازه نداد کرامت خلقش از سوی دشمن لگدمال گردد. وی حوزه زندان را از وضعیت تسلیم‌پذیری در مقابل دشمن به وضعیت مقاومت و مبارزه مستمر و پویا مبدل ساخت و با این اقدام بزرگ خویش دشمن را به هراس انداخت. رفیقمان با باور راسخ به خلق کُرد و اینکه خلقمان از بزرگ‌ترین خلق‌های فداکار است، به مبارزه پرداخت و همین امید به خمیرمایه مبارزات نستوه وی مبدل شد. مسلما امیدواری به خلق کُرد و آزادی خلق، موجب یکی شدن روح رفیق عگید با روح مبارزه‌گر خلقمان حتی در عرصه زندان شد و صفحه‌ای زرین دیگر از فدایی‌گری را ورق زد. دستاوردهای امروز خلقمان را مدیون شهدایی چون رفیق عگید هستیم.

قطعا اعدام به معنای شکست دشمن است زیرا رفیق عگید دشمن را نسبت به تسلیم‌پذیری ناامید و درمانده ساخت. پس از دهه‌ها، اگرچه رفیق عگید نخستین گریلای اعدام‌شده در طول مبارزات جنبش‌های آپویی بود، اما نوع مبارزه خستگی‌ناپذیر ایشان نیز در تاریخ مبارزاتمان بی‌نظیر گشت. چه‌سا عرصه زندان در ایران و شرق کردستان را از حالت انفعال درآورد و جرقه بزرگترین مقاومت‌ها را زد که بعنوان میراث به فرزاد کمانگرها و شیرین‌علم‌هولی‌ها رسید.

اعدام رفیقمان اوج خصومت نظام فاشیست ایران بود اما به‌جای ارعاب و ناامیدی، خلقمان را بیش از پیش در مسیر مبارزه‌گری مستمر قرارداد. بنابراین همان مبارزات بی‌شائبه سیاست‌های انکار و امحای نظام فاشیست را خنثی‌ساخت. آن مقاومت را رفیق عگید به قیمت احیای هویت آزاد خلق کُرد انجام داد و باورداشت که فرزندان غیور خلقمان راهش را تا کسب آزادی کامل و برقراری دمکراسی ادامه خواهند داد. این باور ژرف رفیقمان به نقطه قوتی برای حزبمان مبدل شد تا هرچه گسترده‌تر با تجدیدپیمان با شهدا خاصتا شهید عگید، در اوج فدایی‌گری و فداکاری مبارزه نماید.

همچو حزب حیات آزاد شرق کردستان (پژاک) ضمن بزرگداشت یاد و خاطره رفیق عگید و ارج‌نهادن به مبارزات ایشان،  باردیگر از آزادیخواهان و خلقمان بویژه زنان و جوانان دعوت بعمل می‌آوریم که در تمامی عرصه‌های فعالیتی حضور یابند و با تحقق آزادی خلقمان و رهبر آپو، آرزوهای شهدا بویژه شهید عگید را برآورده سازند. مسلما مبارزه معیار پیروزی خلقمان و جنبش آزادیخواهی‌مان است و در برهه‌ای قرارداریم که در سایه فداکاری و فدایی‌گری شهدا دستاوردهای زیادی را استحصال نموده‌ایم که همگان را بیش از پیش به آزادی نزدیک ساخته. یاد و خاطره شهدا گرامی باد.

 

حزب حیات آزاد کُردستان(پژاک)

۱۷-۱۲-۲۰۲۱

مطالب مرتبط