اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان
اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان

اعلامیه جامعه جوانان شرق کوردستان

به مناسبت همبستگی با اعتراضات اخیر خلق اهواز

اتحاد و همبستگی خلقها تنها راه گذار از حکومت مرکزگرا می باشد

در طی ٤ دهه اخیر خلق عرب و دیگر خلق‌های خوزستان، همانند خلق کرد، مدام از سوی دولت اشغالگر ولایت فقیه مورد ظلم و ستم و سرکوب قرار گرفته‌اند. خلق مبارز عرب یکی از خلق‌های ایران بوده که از اولین روزهای انقلاب ناکام خلق‌های ایران برای رسیدن به آزادی و خودمدیریتی مبارزه کرده و حاکمیت ظالمانه‌ی حکومت مرکزی را قبول نکرده است. و تا به امروز در مقاطع مختلف تاریخی روحیه مبارز خود را از دست نداده و پیوسته در مقابل بیدادگری و بی‌عدالتی‌های دولت اشغالگر مرکزی سربرافراشته‌اند. منطقه خوزستان علی‌رغم اینکه یکی از منبع اصلی ثروت ایران از لحاظ منابع طبیعی بوده اما به طور مداوم از سوی دولت اشغالگر مرکزی مورد غارت و چپاول قرار گرفته و خلق‌های این سرزمین در نهایت فقر و بی‌عدالتی رها گشته‌اند. قیام‌های اخیر خلق اهواز و مناطق خوزستان جهت تامین نیازهای اولیه‌ی زیستی رویدادند، اما از سوی حاکمیت مورد یورش و سرکوب وحشیانه‌ای قرار گرفتند. کشتن و سرکوب جوانان عرب از سوی همان عقلیتی است که روزانه جوانان کورد را به جرم کولبری و تامین معاش زیستی در کوردستان قتل‌عام می‌کند. عقلیت فاشیسم مرکزگرا همچون بلایی بر سر خلق‌های خاورمیانه سایه افکنده است و نمونه‌ی بارز آن دولت فاشیست ترکیه می‌باشد که روزانه خلق کورد را به شیوه‌های وحشیانه با انواع سلاح‌های فوق پیشرفته و شیمیایی قتل‌عام می‌کند. تنها راه گذار از این حکومت‌های مرکزگرا و عقلیت فاشیستی با اتحاد و برادری خلق‌ها و ایجاد یک جبهه واحد مبارزاتی میسر می‌گردد.

علی‌رغم تمامی سرکوب‌های فیزیکی و غیرفیزیکی از سوی حکومت مرکزی، خلق‌های خوزستان،شرق کوردستان و دیگر نقاط ایران دولت اشغالگر ولایت فقیه نتوانسته خلق‌های ایران را تسلیم نماید. شعارها و خواسته‌های اخیر خلق عرب در چارچوب آزادی و مطالبات انسانی می‌‎باشند. ما جوانان شرق کوردستان همبستگی و همگرایی خود را با مبارزات مشروع جوانان عرب و دیگر جوانان ایران اعلام می‌داریم. حمایت جوانان و خلق مریوان و دیگر شهرهای ایران از خلق اهواز را با ارزش تلقی نموده و گرامی می‌داریم. و از همه جوانان شرق کوردستان و ایران خواستاریم که برای همگرایی و حمایت از مبارزات خلق عرب، و علیه بیدادگری‌های دولت اشغالگر که بر خلق‌مان در شرق کوردستان روا می‌دارد و با بازداشت، شکنجه و زندانی کردن جوانان و همچنین کشتن کولبران در روزهای اخیر به اوج خود رسیده‌اند، به پاخیزند و مبارزات آزادیخواهی را تا رسیدن به پیروزی گسترش دهند. هر جا ظلم و ستم و بی‌عدالتی باشد، روح جوانی در مقابل آن به‌ پا می‌خیزد.

زنده باد مبارزات جوانان آزادیخواه شرق کوردستان و ایران

 

سلام و درود انقلابی

٢١ / ٧ / ٢٠٢١

جامعه جوانان شرق کوردستان

مطالب مرتبط