انفجارهای صورت گرفتە در خانقین عملیاتی بر علیە خلق کورد است

انفجارهای صورت گرفتە در خانقین عملیاتی بر علیە خلق کورد است

در طول چند روز گذشته رنجیره انفجارهایی در شهر خانقین از جانب تروریست‌های داعش وابسته به دولت ترکیه صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن بیش از پنجاه تن از هم‌میهنانمان جان خویش را از دست داده و دهها تن دیگر مجروح گشته‌اند. نگاهی به رویدادهای اخیر کوردستان نشان از آن دارد که انفجارهای صورت گرفته حلقه‌های یک زنجیر ضدکورد را تشکیل می‌دهند و می‌طلبد که تمامی کوردها رویکردی هوشیارانه در قبال آن اتخاذ نمایند. این انفجارها در شرایطی صورت گرفته‌اند که از سویی دولت ترک در حال برافراشتن دیوار و کندن خندق در مرزهای شمالی روژآواست و از سوی دیگر حزب دموکرات کوردستان عراق نیز همزمان و همراستا با دولت ترک مترصد تجزیه روژآوا و جنوب کوردستان است و کندن خندق خیانت ادامه دارد. این اقدامات همراستا و همزمان یک هدف اساسی را دنبال می‌کنند و این چیزی جز تجزیه‌ی ملت کورد و ایجاد انشقاق نیست. همزمان انتشار سندی مربوط به سازمان اطلاعاتی میت ترکیه که در آن به ادامه‌ی خندق‌سازی، از میان بردن روح مقاومت خلق کورد و تضعیف اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در جنوب کوردستان اشاره‌ شده گویای این واقعیت است که دولت ترکیه، تروریست‌های مزدور این دولت و برخی نیروهای کورد حمله‌ای همه‌جانبه‌ را علیه استاتوی سیاسی تمامیت خلق کورد و به‌ویژه روح انقلابی خلقمان در جنوب کوردستان آغاز کرده‌اند. بی‌گمان در چنین شرایطی آنچه که از نیروهای انقلابی کوردستان و آحاد خلق کورد خواسته می‌شود اتحاد و یکپارچگی و واکنش صریح به این اقدامات غیرانسانی، تروریستی و کوردستیزانه است.

به عنوان پژاک این اقدامات تروریستی علیه خلقمان در شهر خانقین را به شدت محکوم کرده، به خلق میهن‌دوستمان در این شهر و رهبری و کادرهای اتحادیه‌ی میهنی کوردستان تسلیت عرض می‌نمایم.

 

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان‌ — PJAK
30.04.2014

مطالب مرتبط