آپو، مشعل آفتاب کوهستان
آپو، مشعل آفتاب کوهستان

آپو، مشعل آفتاب کوهستان

آپو، مشعل آفتاب کوهستان مجموعه شعری است که در قالب دلنوشته‌های کوتاه به رشته‌ی تحریر درآمده است. دلنوشته‌هایی کوتاه که تقدیم به رهبر راه آزادی عبدالله اوجالان شده؛ هم او که پرومتئه‌وار در زندان جزیره‌ی امرالی مصلوب است.
جهت دانلود کلیک نمایید

مطالب مرتبط