بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.

بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.

در این کتاب به بحران‌های خاورمیانه، جنگ و آشوب‌های آن و در کنار آن به ارائه‌ی راهکارهایی بر مبنای خاورمیانه نوین و ملت دموکراتیک پرداخته شده است. ادامه‌ی این کتاب به تاثیرات انقلاب روژآوا و سیستم کنفدرال؛ مشکلات و دستاوردهای آن اختصاص دارد. در انتها مقایسه‌ای بین جنبش روژآوا و سایر جنبش‌های انقلابی دنیا از جمله چیاپاس صورت گرفته است.
بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» به قلم بابک مهاباد به نگارش درآمده است.
برای دریافت نسخه‌ی الکترونیکی، مجموعه روژاوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز در اینجا کلیک نمایید.

مطالب مرتبط