به افکار عمومی

به افکار عمومی

دیروز یکشنبه مورخه ی 20/4/1395 در منطقه ی ریجاب (ریژاو) از توابع شهرستان دالاهو، طی یک درگیری مسلحانه شماری از مسئولین اداری-امنیتی استان کرماشان کشته و زخمی شدند. برخی از رسانه های داخلی و خارجی بدون تامل و روشن شدن ابعاد و عاملین این درگیری، به صورتی غیر مستقیم مسئولیت این حمله را متوجه یگانهای مدافع شرق کوردستان «YRK» گردانیده اند. به اطلاع افکار عمومی میرسانیم که این درگیری هیچگونه ارتباطی با یگانهای مدافع شرق کوردستان «YRK» نداشته و ادعاهای مطرح شده در این خصوص را رد مینماییم.
فرماندهی یگانهای مدافع شرق کوردستان – YRK
21/4/1395

مطالب مرتبط