به زنان، خلق میهن‌دوست و تمامی نیروهای آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب

به زنان، خلق میهن‌دوست و تمامی نیروهای آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب

سیاست‌های زن‌ستیز رژیم ایران که به شکلی برنامه‌ریزی‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی‌-امنیتی در سراسر ایران و به‌ویژه کوردستان جهت تضعیف اراده‌ی جامعه و به تسلیمیت کشاندن آن اجرا می‌شود، پس از مهاباد، این بار در شنو زنی جوان به نام سمیه بهرام‌نژاد را قربانی ساخت. سمیه توسط یکی از اعضای سپاه پاسداران با زور اسلحه مورد تجاوز قرار گرفته که به فاجعه‌ای دردناک انجامید.

سرکوب‌های زنجیره‌ای زنان و ملیتاریزه کردن جامعه توسط نیروهای سپاه و اطلاعات، نشان از بیچارگی و فرسودگی نظام زن‌ستیز و غیردموکراتیک ایران دارد. این رژیم که وحشت، ظلم و توطئه‌گری را با سوءاستفاده از دین و مذهب در کل بدنه‌ی نظام بنیادین ساخته، اقدام به سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهی خلق‌ها و تمامی گرایشات اجتماعی و دموکراسی‌خواه به‌ویژه جنبش زنان می‌نماید. کارنامه‌ی عملکرد دو سالانه‌ی دولت سرکوب و نابرابری روحانی، به سدی بزرگ در مقابل مبارزات زنان و خلق‌های آزادی‌خواه مبدل شده است. نظام دیکتاتور ایران با علم به تاثیر مطلوب زن بر جامعه، از راه قوانین مردسالارانه‌اش، روزانه مجرای تنفس زنان ایرانی به ویژه زنان جوان را مسدود ساخته و عرصه را بر هرگونه فعالیت و مبارزات زنان تنگ‌تر می‌کند.

از پروژه‌های ترویج بسیج، مزدورسازی و اشاعه‌ی فرهنگ خیانت گرفته تا ترویج فحشا، فقر، بیکاری، خشونت، اسیدپاشی، تجاوز، دستگیری، اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و مجبور نمودن به خودکشی، همه و همه در راستای ترور جسمی، شخصیتی و روحی زن صورت می‌گیرد. سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی، دقیقا همانند داعش زنان کورد را مورد تعرض و تجاوز قرار داده و این امر را برای خویش امری حلال می‌دانند. اما زن کورد بارها و بارها در برابر اعمال تجاوزگرانه‌ی نظام، ایستاری قهرمانانه نشان داده‌اند. موضع زن کورد درس عبرتی تاریخی برای چته‌های جمهوری اسلامی در بر داشته و خواهد داشت.

با بررسی جایگاه زن در فرهنگ و تاریخ منطقه به عنوان بنیادین‌ترین ارزش اجتماعی می‌توان به خوبی درک کرد که این حملات وحشیانه فقط بر جنسیت زن نبوده، بلکه در شخص زن، هویت خلقی را با تجاوز و هتک حرمت مواجه می‌سازد. زن کورد باید از طریق سرهلدان‌های منسجم و متحد خود، به پیشاهنگ مبارزات دمکراتیک زنان و خلق‌های ایران مبدل گردد و در راستای وادار نمودن رژیم به عقب‌نشینی از موضع تجاوزگرش به ایفای نقش بپردازد.

ما به عنوان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)، از تمامی زنان و خلق‌های ایران به‌ویژه خلق کورد می خواهیم که همانگونه که در حمایت از ایستار شرافت‌مندانه‌ی فریناز از مهاباد، قامیشلو، هولیر و آمد گرفته تا شهرهای اروپا به قیام برخاستند، باری دیگر در برابر جنایت روی داده در شهر شنو نیز به پا خیزند. ما با دیدگاهی دمکراتیک و مسئول در برابر جامعه‌ی روژهلات و ایران، با تکیه بر تجربیات پیشین مبارزات زن در جنبش آزادی‌خواهی کورد و با تکیه بر نیروی دفاع مشروع تحت عنوان ه.پ.ژ (نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان) به سازماندهی خویش پرداخته و با پشتیبانی از خواست‌ها و مبارزات زنان آزاد، با به‌کارگیری تمامی توان خود به مبارزه ادامه خواهیم داد. جوانان به‌ویژه زنان جوان بایستی با پیوستن به صفوف مبارزات نیروی دفاع زن آزاد، انتقامی سخت از سیاست‌های زن‌ستیز نظام فاشیستی ایران و چته‌های اطلاعاتی و سپاهی بگیرند.

 

کوردیناسیون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان ─ KJAR
07.06.2015

مطالب مرتبط