به نام و به راه شهیدان

به نام و به راه شهیدان

 
در حالی به استقبال و پاسداشت دهمین سالروز شهادت شش‌تن از کادرهای حوزه‌ی رسانه و مطبوعات حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) می‌رویم که دشمنان قسم‌خورده‌ی منطقه‌ای و دولت‌ها و نیروهای سودطلب و سوداگر سرمایه‌داری فرامنطقه‌ای به‌صورت بی‌سابقه‌ای حملات همه‌جانبه‌ای را به قصد از میان برداشتن جنبش آزادی‌خواهی خلق کُورد به راه انداخته‌اند.
اما این امر میسر نمی‌گردد، مگر آنکه دشمن (ما) به صورت کامل و گسترده حافظه‌ی تاریخی که انباشتی از تجربیات، دانایی و ایدئولوژی منسجم یک خلق و جامعه است را از میان بردارد. در این چارچوب دشمنان آزادی و برابری‌خواهی تمامی خلق‌ها و بخصوص خلق کورد، همه‌ی توان و نیروی خود را در راستای از بین‌بردن مراکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات آزاد به خدمت گمارده‌اند. چرا که مطبوعات آزاد در واقع نقش انتقال‌دهنده‌ی آگاهی تاریخی و در نهایت خود‌آگاهی خلق‌ها و زحمت‌کشان را برعهده دارند.
با علم بر این موضوع می‌توان گفت که حمله‌ی هوایی که در سال 2008 توسط دولت اشغال‌گر ترکیه و با همکاری رژیم ایران انجام پذیرفت و سبب شهادت شش تن از کادرهای فعال(آرگش باور، هیرش مهاباد، فرات چلی، وداد آمد، رامان جاوید، آرمانج مریوان) در حوزه‌ی رسانه‌ی آزاد و دموکراتیک گردید، گامی برای نیل به سیاست نسل‌کشی فرهنگی و حافظه‌کشی خلق کُرد و سرکوب صدای مطبوعات آزاد می‌باشد. مراکز مطبوعاتی حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) و کودار با توجه و علم بر جنبه‌های وجود این جنگ گسترده و همه‌جانبه، اراده و سازمان‌دهی فکری و وجودی خود را برای ادامه‌ی راه این شهیدان و دیگر شهیدان راه آزادی و برابری‌خواهی به خدمت می‌گمارند.
مرکز مطبوعات پژاک‌ـ کودار
۱.۵.۲۰۱۵

مطالب مرتبط