بیانیه‌ی مرکز مطبوعات و رسانه‌ی یگان‌های مدافع شرق کوردستان – YRK
بیانیه‌ی مرکز مطبوعات و رسانه‌ی یگان‌های مدافع شرق کوردستان – YRK

بیانیه‌ی مرکز مطبوعات و رسانه‌ی یگان‌های مدافع شرق کوردستان – YRK

remazan 2
به افکار عمومی
با توجه به منابع منطقه‌ای در چند روز گذشته، در منطقه‌ی سردشت یک درگیری گزارش داده‌ شده‌بود که تاکنون هیچ‌گونه اطلاعات دقیقی در این مورد در دست ما نیست؛ لازم به ذکر است که ارتباط ما با یک تیم چهار نفره از گریلاهایمان در این منطقه قطع شده‌است و به هیمن دلیل تا کسب اطلاعات دقیق هیچ‌گونه بیانیه‌ای در این رابطه صادر نخواهیم کرد.
مرکز مطبوعات و رسانه‌ی یگان‌ّهای مدافع شرق کوردستان – YRK
14/6/2016

مطالب مرتبط