بیانیه مشترک «پژاک و کودار» در خصوص نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»
بیانیه مشترک «پژاک و کودار» در خصوص نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»

بیانیه مشترک «پژاک و کودار» در خصوص نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»

بیانیه مشترک «پژاک و کودار» در خصوص نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»

 

اعتصاب سراسری و رفتن بر سر مزار شهدای انقلاب ژن، ژیان، آزادی

 

آغاز انقلاب ژن، ژیان، آزادی

آغاز خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در محکومیت قتل حکومتی «شهید ژینا امینی» یک انقلاب فرهنگی بزرگ با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، با خواست‌های دمکراتیک و آزادیخواهانه است. این انقلاب با حضور خلقمان در خیابان و بر پایه شعار «ژن، ژیان، آزادی» به اوج رسید و تاریخ‌ساز شد. امروز در آستانه نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» قرارداریم. طی یک سال از خیزش انقلابی، جوانان زیادی جانشان را برای اهداف بزرگ انقلاب فداکردند، تعداد زیادی از خیزشگران در خیابان از سوی رژیم مصدوم شدند، شماری بازداشت، شکنجه و یا اعدام و خانواده‌های زیادی داغدار گشتند. ما، «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» به یمن دستاوردهای ارزشمند انقلاب، نخستین سالگرد آن را به تمامی خلق‌ها و ملیت‌های ایران، خانواده‌های شهدا و مجروحین و آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان خصوصا زنان و مردانی که در خیابان شعله‌های انقلاب را فروزان ساختند، تبریک می‌گوییم و یاد و خاطره شهدا را گرامی‌می‌داریم.

موجی از انقلاب فرهنگی – ذهنیتی که به یمن خیزش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» ایجاد گشته، بر کانونیت آزادی زن مبتنی است. برابری زن و مرد و مبارزه علیه جنسیت‌گرایی نابرابرساز خصوصا مبارزه بر ضد سیاست‌های حاکمیت زن‌ستیز ایران از اصول بنیادین انقلاب می‌باشد. سخن این جنبش انقلابی این است که مسیر آزادی جامعه از آزادی زن می‌گذرد فلذا تفکرهای ارتجاعی و زن‌ستیز را برنمی‌تابد. برابری زنان و مردان بعنوان یک حق بنیادین در خیابان فریاد زده شده و سرفصل اساسی انقلاب ذهنیتی – فرهنگی می‌باشد. لازم است موجودیت و مسئله زن بعنوان یک پدیده با ابعاد کامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ذهنیتی، اقتصادی، مدیریتی و … نگریسته و به اراده و استقلال زنان در همه زمینه‌ها احترام‌گذاشته‌شود. انقلاب ژن، ژیان، آزادی متکی بر اراده و نیروی تحول‌ساز زنان، رنسانس ذهنیتی – فرهنگی است که تغییرات ریشه‌ای را در  تمام حوزه‌های حیات ایجاد نموده و جامعه نیز پذیرای آن گشته زیرا قدرت‌گرایی و تبعیض را برنمی‌تابد. زنان اثبات کردند که تمامی تفاوتمندی‌های موجود در ایران را متحد می‌سازند. هکذا موجب تنویر اهداف و صیانت از دستاوردهای انقلاب ژن، ژیان، آزادی شده‌اند. بی‌شک انقلابمان با پیشاهنگی زنان آزادیخواه به سرمنزل مقصود خواهدرسید.

قدرمسلم، یکی از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» ایجاد زمینه‌های مناسب برای همگرایی و اتحاد میان خلق‌ها و ملیت‌ها است. در کف خیابان بصورت برحق اثبات شد که همگرایی تمامی خلق‌ها و ملیت‌ها اعم از کُرد، فارس، بلوچ، آذری، عرب، گیلک، مازنی و سایر خلق‌ها از ضرورت‌های انکارناپذیر انقلاب می‌باشد. همگرایی‌ای که در جریان خیزش‌های شکل‌گرفت، اثبات کرد که می‌تواند خمیرمایه اصلی تحقق اهداف انقلاب و تحول ساختارین در ایران با هدف دمکراتیزه‌کردن باشد. خصلت جنبشی آن با مشارکت گسترده اقشار و توده‌های همه ملیت‌های متکثر، امروز کاملتر شده و کماکان با حضور زنان، جوانان، تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان، کارگران و بازنشستگان، راهپیمایی جمعه‌های زاهدان، تلاش‌های روشنگرانه نویسندگان، روشنفکران و استادان دانشگاه‌ها و تلاش‌های ویژه و خلاق هنرمندان و نیز مقاومت زندانیان سیاسی و مدنی چشمه‌های آن خروشان گشته است. ادیان و آئین‌هایی چون یارسان نیز سهم بزرگی دارند. در کف برحق خیابان، بر زن‌ستیزی، ملیت‌ستیزی، اکولوژی‌ستیزی و جامعه‌ستیزی خط‌ بطلان کشیده شد و این اندیشه‌ آزاد بعنوان مانیفست انقلاب دمکراتیک خلق‌ها پذیرفته شده است که بایستی حفظ گردد. شکی‌نیست که ایران دمکراتیک و کردستان آزاد در سایه اتحاد خلق‌ها پیروز  و محقق خواهدشد.

مسلما در بنیان انقلاب ایران، مسئله خلق‌ها و ملیت‌های تحت‌ستم خصوصا حل مسئله کُرد در درجه نخست اهمیت قراردارد. یکی از دلایل اصلی بروز بحران‌های نابودگر در ایران، مقوله ستم علیه ملیت‌ها می‌باشد، خلق کُرد از جمله خلق‌هایی است که بیشترین ستم را متحمل گشتته، لذا بدون حل مسئله کُرد، دمکراتیزه‌کردن ایران و آزادی همه ملیت‌ها امکان‌ناپذیر است. خلق‌کُرد ستون اصلی انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» در ایران بوده و با پیشاهنگی خویش در این انقلاب، به همه جامعه ایران خدمت نموده است. پذیرش تمامی حقوق خلق مبتنی بر اصول آزادی و دمکراسی از ضرورت‌های انقلاب می‌باشد و لازم است علیه فاشیسم و شوونیسم مبارزه بی‌امان صورت‌گیرد. در سیر انقلابمان بی‌شک نیروی گریلا با سازماندهی پیشرفته‌ خویش و در چارچوب «پژاک و کودار» نیروی دفاع مشروع از خلق و انقلاب خلقمان می‌باشد و از هرگونه فداکاری و فدایی‌گری فروگذار نمی‌کند.

در تداوم انقلاب، تشکل‌یابی و سازماندهی جامعه از ضرورت‌های بنیادین مبارزات اجتماعی است. انقلاب توانسته پایه‌های موجودیت این نظام سلطه‌گر را شدیدا متزلزل سازد لذا سیاست‌های سرکوبگرانه با راهکارهای مزورانه بازداشت و شکنجه و اعدام ره به جایی نخواهد برد.  به مناسبت فرارسیدن نخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» تداوم آن از سوی تمامی اقشار و توده‌های جامعه با حضور همگانی یک وظیفه اخلاقی، سیاسی و روشنگرانه است. ما، «پژاک و کودار» به مناسبت ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، نخستین سالگرد انقلاب و در راستای «فراخوان مشترک احزاب شرق کردستان که در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان همان احزاب مورد توافق جمعی قرارگرفت و در روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ برای افکار عمومی انتشار یافت» عموم خلق‌ها و ملیت‌های ایران و شرق کردستان را به کارزارهایی که در ذیل می‌آید، فرامی‌خوانیم:

 

۱- خلقمان در شرق کردستان را به «اعتصاب سراسری و تعطیلی کامل بازار و محل کار» فرامی‌خوانیم و از همه خلق‌ها و ملیت‌های ایران دعوت بعمل می‌آوریم که همسو با خلق کُرد و در حمایت از آن، به اعتصاب سراسری بپیوندند.

۲- عموم خلق‌ها بویژه خلق‌کُرد را فرامی‌خوانیم که بر سر مزار شهدا در روز ۲۵ شهریور و نیز در سایر سالروزهای شهدا در شهرهای محل شهادت مبارزان انقلاب، حضور بهم برسانند.

درنخستین سالگرد انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»، قتل‌ حکومتی «شهید ژینا امینی» و صدها شهید آن انقلاب بدست نظام فاشیست، زن‌ستیز و نسل‌کش را قویا محکوم می‌کنیم و یاد و خاطره تمامی شهدا را گرامی‌ می‌داریم. قطع‌یقین آزادی و دمکراسی برای جامعه سراسر ایران و شرق کردستان با حضور در میادین و فریاد زدن حق خویش، کسب خواهد شد. ما قاطعانه از مبارزان جامعه مدنی و سازمان‌های آزادیخواه حمایت می‌کنیم. بدین مناسبت از تمامی زنان، جوانان، روشنفکران، معلمان، کارگران، دانشجویان و دانش‌آموزان، اصناف و سازمان‌های مدنی، حقوق‌بشری و محیط‌زیستی، نویسندگان و هنرمندان و سایر اقشار و توده‌ها در داخل ایران و شرق کردستان و همچنین در خارج از میهن خصوصا اروپا دعوت بعمل می‌آوریم که در روز ۲۵ شهریور، نخستین سالگرد انقلاب به پاسداشت یاد و خاطره شهدا و احترام به مجروحین و خانواده‌های آنها و جهت آزادی و رهایی خلق‌وملیت‌های تحت ستم در میادین مبارزه حضور بهم برسانند. انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»، انقلاب فرهنگی – ذهنیتی مشترک همه جامعه ایران است. مبارزه علیه نظام سرکوب‌گر و فاشیست ایران یک وظیفه همگانی است و حضور در میادین، راه آزادی و دمکراسی را می‌گشاید. آزادی خلق‌کُرد و آزادی رهبرآپو درهم تنیده‌اند. زنده باد مبارزه برای آزادی و دمکراسی.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ – ۶ سپتامبر ۲۰۲۳

مطالب مرتبط