بیانیە YRK در مورد درگیری اخیر در روستای هنجیران مریوان

بیانیە YRK در مورد درگیری اخیر در روستای هنجیران مریوان

مدتی است که نیروهای ویژه و کنتراگریلای رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر ملیتاریزه نمودن شرق کوردستان، اقدام به اپراسیون‌های نظامی و کمین‌گذاری برای یگان‌های مدافع شرق کوردستان YRK می‌نمایند. به‌رغم اینکه بارها در بیانیه‌های قبلی خود هشدار داده بودیم در صورتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اقدام به اپراسیون و کمین‌گذاری نمایند با واکنش گریلاهای ما روبه‌رو خواهند شد، اما در تاریخ ۲۰ / ۵ / ۲۰۱۵ ساعت یک و نیم بامداد به علت کمین‌گذاری نیروهای نظامی ایران و نیروهای کنتراگریلا برای گریلاهای ما در روستای هنجیران مریوان، درگیری بوجود آمده و در طی این درگیری یک تن از نیروهای سپاه پاسدارن کشته شدند. در این درگیری آسیبی به نیروهای ما وارد نیامده است. در ‍پایان باری دیگر به نیروهای نظامی و کنتراگریلای نظام جمهوری اسلامی هشدار می‌دهیم در صورت تداوم اعمال فشار بر خلقمان، انجام اپراسیون و کمین‌گذاری، در راستای دفاع مشروع با واکنش‌های قاطعانه‌تری مواجه خواهند شد.

 

فرماندهی یگان‌های مدافع شرق کوردستان ─ YRK
22.05.2015

مطالب مرتبط