بە مناسبت فرا رسیدن 14 تموز

بە مناسبت فرا رسیدن 14 تموز

فرارسيدن 14 تموز(24 تير)، سالروز مقاومت تاريخي كادرهاي پيشاهنگ جنبش آپوئيستي در زندان آمد و تداوم شكوهمند آن در 16 تموز 2011 و حماسه‌ي قنديل را گرامي مي‌داريم.

در اين مقطع حساس كه خلق‌مان پيشاهنگي مبارزات دموكراسي‌خواهانه‌ي خلق‌هاي منطقه را بر عهده گرفته و عزم خود را براي رسيدن قطعي به آزادي جزم كرده است، اهميت تاريخ مقاومت جنبش آپوئيستي بيش از هميشه جلوه‌گر مي‌شود. مقاومتي كه كادرهاي پيشاهنگي نظير محمد خيري دورموش، كمال پير، عاكف يلماز و علي‌ چيچك در 1982 در زندان آمد و در برابر تركيه‌ي فاشيست به نمايش گذاشتند، چنان اراده‌اي در ميان خلق‌مان پديد آورد كه تا به‌امروز شاهد تأثيرات سرنوشت‌ساز آن هستيم. اگر امروز خق كورد در هر چهار بخش كوردستان در ميدان سياست دموكراتيك و مقاومت در برابر اشغالگري و استثمار به‌شكلي پررنگ و جسورانه حضور دارد، اين را مديون مبارزه‌ي شهداي 14 تموز و ايستار قهرمانانه‌اي است كه در آن روزهاي دشوار در برابر دولت‌هاي اشغالگر و حاميان‌شان نشان دادند. بي‌شك هنوز هم اصرار دولت‌هاي فاشيستي منطقه بر اين است كه خلق كورد را با توسل به نسل‌كشي و عملكردهاي ضدانساني، از مبارزه پشيمان ساخته و به تسليميت بكشانند. اما گسترش فلسفه‌ي مبارزاتي رهبر آپو و روح مقاومت پيشاهنگان زندان آمد در گوشه‌گوشه‌ي كوردستان، اثبات نمود كه اين دولت‌هاي مستبد منطقه‌اند كه روز به روز فرسوده مي‌شوند و به سمت اضمحلال مي‌روند. پيداست خلقي كه بزرگ‌ترين سلاحش مقاومت تا سرحد شهادت باشد، نه با شكنجه از پاي درمي‌آيد نه با سياست‌هاي پليد و سركوب‌گرانه. امروز اگر در سالگرد مقاومت زندان آمد و اعلان خودمديريتي دموكراتيك در شمال كوردستان، شاهد خيزش دوباره‌ي خلق آمد در خيابان‌ها هستيم، اثبات مي‌شود كه اين راه حق است و محكوم به پيروزي. ما به‌عنوان حزب حيات آزاد كوردستان سالگرد مقاومت تاريخي زندان آمد را گرامي مي‌داريم و به روحيه‌ي انقلابي و سرهلدان خلق آمد درود مي‌فرستيم.

از سوي ديگر 16 تموز سالگرد حماسه‌ي ديگري در تاريخ كوردستان است. سال گذشته در چنين روزي نيروهاي سپاه پاسداران طي اقدامي متجاوزانه و با به‌كارگيري چندين هزار نيروي نظامي و ادوات جنگي، به خاك جنوب كوردستان يورش برده و در صدد تصفيه‌ي پژاك برآمدند. با اين حال گريلاهاي پژاك بر مبناي پيماني كه با خلق خويش بسته‌اند با تمام توان خود در برابر اين تجاوز ايستادگي كردند و برگ زرين ديگري بر تاريخ سرفرازي خلق‌مان افزودند. شهداي قهرماني همچون شهيد سمكو، عگيد، ساريا، برفين و ساير شهدا در آن روزهاي نبرد و مقاومت اثبات كردند كه قنديل همچنان قلب آزادي‌خواهي كوردستان و كانون دموكراسي‌خواهي منطقه است. حماسه‌ي قنديل گواهي بود بر اين واقعيت كه ملت كورد در نتيجه‌ي سال‌ها تلاش و رنج و مبارزه به چنان سطحي از آگاهي سياسي و توان دفاعي رسيده است كه در برابر همه نوع سياست‌هاي زورگويانه‌ي دولت‌هاي حاكم بايستد. اراده‌ي آپوئيستي همواره اسلحه و توطئه را به چالش كشيده و بر آن پيروز گشته است. آنچه در سال گذشته در حماسه‌ي قنديل روي داد تكرار همين واقعيت بود. به‌عنوان حزب حيات آزاد كوردستان،‌ سالگرد حماسه‌ي قنديل را گرامي مي‌داريم و به روح فدايي و تسليم‌ناپذير سمكوها، عگيدها، صبري‌ها، زردشت‌ها و برفين‌ها درود مي‌فرستيم.

حماسه‌ي قنديل گوياي اين واقعيت است كه هرچند خلق‌مان هميشه در پي آن بوده كه مبارزات خود را به‌شيوه‌اي دموكراتيك و مسالمت‌جويانه به نتيجه برساند اما هرگز در برابر تجاوزات اين‌چنيني تسليم نشده و با روح فدايي و اتحاد ملي خويش در برابر آن ايستاده است. حماسه‌ي قنديل، شكوه هم‌صدايي خلق‌مان با گريلا را در برابر نگاه همه‌ي دوستان و دشمنان به نمايش گذاشت. اين مقاومت اثبات نمود كه خلق‌مان با تكيه بر نيروي گريلا، در برابر هر نوع حمله‌اي كه به ارزش‌ها و دستاوردهايش صورت گيرد محكم و استوار خواهد ايستاد و پاسخ شايسته‌اي به آن خواهد داد. ما نيز به‌عنوان پژاك، ضمن تأكيد بر لزوم چاره‌يابي دموكراتيك مسئله‌ي كورد، پايبندي خود را به روحيه‌ي مقاومتي كه از 14 تموز تا حماسه‌ي قنديل و مبارزات امروز خلق‌مان ادامه داشته است، اعلان مي‌كنيم كه سطح فعاليت‌هاي مبارزاتي خود را تا رسيدن به اهداف والاي خلقمان گسترش خواهيم داد.
در پايان بار ديگر ياد و خاطره‌ي مقاومت تاريخي 14 تموز و حماسه‌ي قنديل را گرامي مي‌داريم و تمام خلق ميهن‌دوست و مبارزمان را فرامي‌خوانيم تا هم‌صدا با خلق‌ آمد و سرهلدان دوباره‌ي آن، مبارزات دموكراتيك خود را تا رسيدن به پيروزي به اوج برسانند.

 

كورديناسيون حزب حيات آزاد كوردستان – پژاک
15.07.2012

مطالب مرتبط