تاریخ بختیاری تالیف علیقلی‌خان (سردار اسعد بختیاری)
تاریخ بختیاری تالیف علیقلی‌خان (سردار اسعد بختیاری)

تاریخ بختیاری تالیف علیقلی‌خان (سردار اسعد بختیاری)

تاریخ بختیاری

برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف کلیک کنید

«تاریخ بختیاری» یکی از معروفترین کتبی است که درباره بختیاری‌ها و منطقه بختیاری زاگرس به اهتمام «علیقلی‌خان(سردار اسعد بختیاری)» و تحریر «عبدالحسین‌ لسان‌السلطنه ملک‌المورخین» تالیف و تدوین شده است.

در این کتاب آمده:«تاریخ بختیاری، تالیف عبدالحسین لسان‌السلطنه ملک‌المورخین» به فرموده «حاجی‌علی‌قلیخان(سردار اسعد بختیاری)» وزیر جنگ فرزند حسین‌قلیخان ایلخانی بختیاری که در سال ۱۳۲۷ قمری (سال سوم مشروطیت)  شروع به نگارش تاریخ و جغرافیای بختیاری کرده و آنرا موسوم به تاریخ بختیاری نموده است.»

سردار اسعد خود شخصا منابع و مآخذ مربوط به بختیاری را جستجو میکرده است. وی از سفرنامه‌های «لایارد، بارن دوبود و آثار شیندلر» و غیره استفاده کرده است.

سردار اسعد در سال ۱۲۷۴ قمری در قشلاق بختیاری متولد گردید. وی فرزند چهارم حسین‌قلیخان بختیاری است که از سال ۱۲۶۷ تا سال ۱۲۹۹ بمدت ۳۲ سال ایلخانی کل بختیاری را بعهده داشت.اجداد وی از طایفه پاپی لرستان (بختیاری) آمده و در میان طایفه «زراسوند» که یکی از طوایف بزرگ «دورکی» هفت‌لنگ می‌باشد، سکنا گزیده. با این حساب، حدود ۳۰۰ سال قبل از سردار اسعد یعنی حدود سال‌های ۱۰۰۰ قمری جد بزرگ سردار اسعد وارد ایل هفت‌لنگ شده و متوطن گردیده است.

بیشترین و وسیع‌ترین اطلاعات منطقه بختیاری زاگرس و بختیاری‌ها را می‌توان در کتاب حاضر مشاهده نمود. هویت لور باستان‌شناسی، وقایع‌ تاریخی، گوشه‌هایی از جغرافیا، آداب و رسوم و ساختمان ایلی از آن جمله‌اند. نوشتن و تدوین و تنظیم کتاب حاضر به مدت هفت‌سال بطول انجامیده است.

سردار اسعد در صفحه ۱۳۶ این اثر خویش در خصوص نسب زاگرسیان آورده:

مطالب مرتبط