تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان و اعلان کانتون‌های عفرین و کوبانی تبریک می‌گوییم

تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان و اعلان کانتون‌های عفرین و کوبانی تبریک می‌گوییم

اعلان رسمی خودمدیریتی دموکراتیک کانتون‌های کوبانی و عفرین پس از کانتون جزیره، همزمان بود با شکست کنفرانس ژنو 2. این امر نشان از آن دارد که هر جلسه و نشستی برای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌ی خلق‌های سوریه و خاورمیانه، بدون حضور نمایندگان واقعی خلق کورد و دیگر خلق‌های این منطقه محکوم به شکست است. انجمن خلق سوریه از ابتدای آغاز قیام در سوریه تاکنون به صورت مستقیم در میدان مبارزه حضور دارد و از همان آغاز با در پیش گرفتن خط مشی سوم، تمامی تنوعات موجود در غرب کوردستان را با پذیرش اراده و موجودیت آنان در امر مدیریت خویش مشارکت داد. این خط مشی به علت عدم وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همیشه با برخوردی خصمانه از سوی این قدرت‌ها مواجه شده است. بی‌اعتنایی به نیروهای دموکراتیک منطقه‌ای از سوی نیروها و قدرت‌ها منطقه‌ای و جهانی، و تحمیل اراده‌ی خویش به خلق‌های منطقه، نمی‌تواند راه به جایی ببرد. دعوت از نمایندگان راستین خلق کورد در کنفرانس ژنو 2 به معنای پذیرش هویت و اراده‌ی خلق کورد می‌آید که این امر برای بسیاری از قدرت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس هضم‌ناپذیر بود. همچنین از مدل کنفدرالیسم دموکراتیک که هم در سطح سوریه و هم در سطح خاورمیانه به نیرومندترین و موفق‌ترین مدل برای گذار از بحران می‌باشد هراسانند و به خیال خویش با عدم مشارکت آنان در کنفرانس، می‌توانند این اراده را بشکنند. اما اعلان خودمدیریتی دموکراتیک در مناطق عفرین و کوبانی نشان داد که خلق کورد از طریق ایجاد مجالس خلق در تمامی عرصه‌ها، نیروی مدیریت خویش را داراست.

بدون شک این اقدام انقلابی خلق‌مان در غرب کوردستان در راستای کنفدرالیسم دموکراتیک، فرصتی تاریخی برای جامعه‌ی کورد برای احقاق خواست‌های برحقشان می‌باشد تا با خوانشی صحیح از مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی خلق کورد، سرنوشت خویش را در مسیر صحیح رقم بزنند. موزاييك فرهنگی، ملی، اتنيكی، مذهبی و دينی خاورمیانه، با تبعیت از این خط مشی، نه تنها زمينه‌ای مساعد برای رشد سیاست «تفرقه‌انداز و حکومت کن» دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نخواهد شد بلکه نیرویی اساسی در مسير دموكراتيزاسيون راستین و آزادی خلق‌های خاورمیانه می‌باشد.

به‌عنوان حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)، تاسیس خومدیریتی دموکراتیک در غرب کوردستان و اعلان کانتون‌های عفرین و کوبانی را به خلق‌مان در غرب کوردستان و دیگر مناطق کوردستان و تمامی خلق‌های آزادی‌خواه خاورمیانه تبریک می‌گوییم. همچنین حمایت همه‌جانبه‌ی خویش از این کانتون‌ها و نظام کنفدارلیسم دموکراتیک اعلان می‌داریم.

 

کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان — PJAK
30.01.2014

مطالب مرتبط