ترور مبارز اهوازی نشانه‌ی ضعف منطق دیکتاتورهاست
ترور مبارز اهوازی نشانه‌ی ضعف منطق دیکتاتورهاست

ترور مبارز اهوازی نشانه‌ی ضعف منطق دیکتاتورهاست

روز ۸.۱۱.۲۰۱۷ در شهر لاهه‌ هلند مبارز احمد مولی نیسی در حوالی خانه‌ی خویش به همراه دو کس دیگر هدف حمله‌ی تروریستی واقع شد و در نتیجه‌ی این حمله‌ی جانش خویش از دست داد.
دیکتاتورهای خاورمیانه در طول یک سده پس قیام خلق‌ها و بیداری اجتماعی‌شان ترور مبارزان را چه در داخل کشور و چه در خارج از آن به مثابه‌ی یک ابزار بنیادین برای خود به حساب آوردند. با در پی‌گرفتن سیاست کشتار و ترور مخالفان خود تنها و تنها بر کین و نارضایی خلق‌ها و فعالان افزوده‌اند. قطعا ماحصل این کار چیزی جز ثبات قدم روزافزون مبارزان نبوده و نخواهد بود.
این در حالی است که در اغلب موارد اقدامات تروریستی دیکتاتورهای خاورمیانه در اروپا از سوی دولت‌های غربی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. ترور احمد مولی‌نیسی در شهر لاهه که شهر صیانت از حقوق بشر قلمداد می‌گردد، برای تمامی دستاوردهای جامعه‌ی اروپایی و انسانیت و تمامی کسانی که در حوزه‌ی حقوق بشر مبارزه می‌کنند خطری بزرگ به حساب می‌آید. به همین خاطر از تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی و نهادها و سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر در اروپا می‌خواهیم که بر تحقیق و کشف حقیقت حول مساله‌ی ترور با جدیت برخورد نمایند.
حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ‌پژاک هرنوع عمل تروریستی که علیه مبارزان صورت می‌گیرد را محکوم می‌نماید و بر این عقیده است که هیچ نیرو و حاکمیتی با مرعوب کردن جامعه و انجام عمل تروریستی در حق فعالان سیاسی و مدنی در طولانی‌مدت قادر به حفظ حاکمیت خویش نیست. در همین رابطه ترور احمد مولانیسی و تمامی فعالین و مبارزین ملت عرب اهواز را که در راه احقاق حقوق مشروع ملتشان تا به امروز ترور شده‌اند را محکوم می‌نماید.
بر همین مبنا بر این عقیده‌ایم که برای اتمام ترور در خاورمیانه به یک نظام دموکراتیک، تکثرگرا،‌ سکولار مبتنی بر برابری زن و مرد در ایران، ترکیه، سوریه و عراق و دیگر مناطق خاورمیانه نیازمندیم. جهت اینکه خون فرزندان هیچ ملتی برای احقاق حقوق مشروع ملت خویش ریخته نشود با این هدف از تمامی نیروهای آزادی‌خواهی که جهت آینده‌ای دموکراتیک و سکولار برای ایران و منطقه مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کنیم.
در پایان بار دیگر به خانواده‌ی احمد مولی‌نیسی و همرزمان و به خصوص به جنبش عربی الاحواز تسلیت عرض می‌نماییم
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
۱۱.۱۱.۲۰۱۷

مطالب مرتبط