«جشن خاونکار، نماد مقاومت و رهایی است»
«جشن خاونکار، نماد مقاومت و رهایی است»

«جشن خاونکار، نماد مقاومت و رهایی است»

 

جشن‌ها و اعیاد خلق کورد همیشه در طول تاریخ منشأ مبارزه‌گری برای رهایی از ستم‌ نظام‌های حاکم و مستبد بوده‌اند. جشن خاونکار آن نماد رهایی را به پیروان آیین یاری تبریک می‌گوییم.

پیروان آیین یاری جشن خاونکار را بعنوان نماد مقاومت و رهایی هرساله برپامی‌دارند. امسال نیز درحالی به پیشواز جشن می‌روند که همچو بخشی از خلق تحت ستم کورد با فشارهای مضاعف تحمیل‌شده از سوی نظام حاکم ایران روبروهستند. مبارزه و مقاومت همچو فرهنگ تاریخی خلقمان دارای پیش‌زمینه‌های قوی می‌باشد که امروزه در مقابله علیه نظام‌های فاشیستی حاکم  بر کردستان کماکان نضج می‌گیرد. امروز که خلقمان تحت فشارهای ناشی از فرایند نسل‌کشی همچنان مقاومت می‌کند، فریاد آزادیخواهی خود را به گوش جهانیان می‌رساند و به اسوه دموکراسی‌خواهی بر ضد فاشیسم در ایران و خاورمیانه مبدل گشته. یک جشن وقتی معنا می‌یابد که در مسیر حقیقت‌جویی آزای را حصول نماید. جهانیان امروز از اعیاد خلقمان گرفته تا مبارزات بی‌امان، شاهد عظیم‌ترین حقیقت و واقعیت آزادیخواهی خلقمان هستند از که از ژرفای درون هر فرد کورد نشأت گرفته و عرصه‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آزادیخواهی می‌تواند هر پیرو یاری را همانگونه در مظاهر عید خاونکار جاریست، به مظهر جلوه حقیقت انسان‌دوستی مبدل‌نماید که با مبارزات مستمر ممکن می‌گردد.

بدین‌وسیله به یمن اعیاد و جشن‌های مختلف بویژه جشن خاونکار، فرصتی مهیا گشته تا از مظاهر آن برای ارتقای سطح مبارزه بر ضد ستم‌های دشمنان خلقمان استفاده اخلاقی و سیاسی گردد و هر فرد پیرو آیین یاری هم با معنادار ساختن جشن خاونکار به یکی از رهروان راه آزادی خلقمان در مسیر رهایی مبدل‌گردد. مسلما خاونکار هم جز این، معنایی دیگر دربرندارد و بر هر پیرو یاری است که بنا به ضرورت‌های مسیر آزادیخواهی خلقمان جشن خویش را به آغاز جشن آزادی خلقش مبدل‌گرداند. جشن خاونکار می‌تواند با رهیافت‌های مبارزه‌گری اجتماعی، زمستان ستم و بحران کنونی را به بهار آزادی خلق متحول سازد.

همچو کمیته ادیان و باورداشت‌های «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن تبریک به پیروان آئین یاری، امید داریم که جشن خاونکار به زمینه‌ای قوی برای مبارزات خلقی بر ضد فاشیسم و نظام ستم‌پیشه مبدل گردد. جشن خاونکار نیز با پیوند‌ مستحکم و معنامند به روند مبارزه‌گری خلقمان نقش اجتماعی و آیین خویش را ایفامی‌کند.

کمیته باورداشت‌های کودار

19.11.2021

مطالب مرتبط