جنگ با رهبر آپو، تسویه‌حساب تاریخی
جنگ با رهبر آپو، تسویه‌حساب تاریخی

جنگ با رهبر آپو، تسویه‌حساب تاریخی

مظلوم هفت تن
برای درک بهتر مقوله‌ی اعمال سیاست غیراخلاقی – غیرانسانی ایزولاسیون لازم است شعله‌ی توطئه‌ی بین‌الدولی علیه رهبر آپو و جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد را درک کرد که برای این منظور نیز فهم راستین حقیقت رهبر آپو لازم و ضروری است. چرا که این موارد ارتباط ماهوی با همدیگر دارند که بررسی مجزای آنها به تمایی گویای حقیقت موضوع نخواهد بود. برای درک این موضوع می‌توان مواردی را برشمرد:
خاورمیانه و یا بهتر است بگویم منطقه‌ای بین سلسله کوه‌های زاگرس و توروس و نقش بنیادین آن در منطقه و جهان بر کسی پوشیده نیست. این منطقه به دلایل مختلف ازجمله سرچشمه بودن (شکل‌گیری و ایجاد اولین‌ها در تاریخ انسانیت و اجتماعات) نقش ستون فقرات جامعه جهانی را ایفا می‌کند که هر گونه تحولی در منطقه می‌تواند مصدر تحولاتی مشابه در جهان گردد، در واقع پروتوتیپ مسائل و تحولات در این منطقه شکل می‌گیرد و به اقصی نقاط جهان اشاعه می‌یابد. ازآنجا که منطقه دارای ظرفیت و پتانسیل‌های ویژه‌ای بر مبنای ایجاد و آفرینش (داستان اولین‌ها در تاریخ انسانیت و اجتماعات) موثر و تعیین کننده بودن است می‌تواند در مقاطع حساس و بحرانی ایفای نقش نموده و مصدر تحولاتی بنیادین در جامعه‌ی جهانی گردد. ازاین‌رو ایجاد حاکمیت و سیطره بر این منطقه برای قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای دغدغه‌ای اساسی و حتی مسئله‌ای حیاتی است که برای نیل به این مهم سیاست‌های ویژه‌ای را بر منطقه و ساکنین آن اعمال می‌کنند. هدف این سیاست‌ها به بردگی کشاندن انسان‌ها و جوامع، ایجاد عدم باوری به خویش و وابستگی مداوم، مطیع بی‌چون‌و‌چرا بودن، مصرف‌گرایی مطلق علی‌رغم ظرفیت و پتانسیل در تولید و عرضه، ایجاد شخصیت و جامعه‌ای بیمار و مزمن و مادام‌العمر گردانیدن آن و … است و به عبارتی دیگر استثمار و استعمار مطلق است. کوردستان و کوردها نیز در مرکز این منطقه قرار دارند و به دلایل خاص تاریخی، جغرافیایی، شخصیتی، اجتماعی و … معروض مشدد این سیاست‌های استثماری و استعماری می‌باشند. رهبر آپو نیز از این منطقه و از بطن این جامعه و مردمان بپا‌خاسته و علیه ظلم و ناعدالتی قیام نموده است و بر مبنای ویژگی‌های ایجاد و آفرینش انسان، جامعه و زندگی‌ای نو و موثر و تعیین کننده بودن در تحولات و مسائل، با عزمی راسخ پای به میدان مبارزه نهاده است که این یعنی شکستن بت‌های بردگی و بندگی، پاره کردن لوح محفوظ قدرگرایانه‌ی دوآلیته‌ی ارباب و رعیت، مالک و مملوک، حاکم و محکوم و… و قبول و روادیدگی حاکمیت جور؛ یعنی بپاخاستن انسان‌های تحت ستم، رویش اراده‌ها و بیداری تاریخی مظلومین، قیام جهت رسیدن به زندگی معیارمند و هدفدار بر مبنای کرامت و شرافت انسانی و اجتماعی، یعنی عدم قبول ظلم و ناعدالتی با هر زبان، پوشش و توجیهی، یعنی ایجاد و آفرینش انسان، جامعه و جهانی نو بر مبنای معیارهای آزادی و آزادگی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. بی‌گمان این مسائل برای حاکمان منطقه‌ای و جهانی زر، زور و تزویر به هیچ قیمتی قابل چشم‌پوشی و پذیرش نبوده و نخواهد بود. ازاین‌رو جنگ آن‌ها با رهبر آپو و جنبش آزادیخواهی خلق کورد جنگی مداوم و تسویه حسابی تاریخی است.
جنگ جهانی سوم بر مبنای ایجاد نظم نوین در جهان و بر اساس ایجاد رفرم‌ها و تحولاتی بنیادین و ریشه‌ای در جریان است. از سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا به امروزه این جنگ به اشکال مختلف ادامه دارد و خاورمیانه بنا‌به موقعیت و تاثیرگذاری خاص خویش در معادلات جهانی به مرکز این جنگ تبدیل شده است. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خویش با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای وارد این کارزار جهانی شده‌اند و برای این منظور حذف نیروهای مخالف را که دارای مشخصه‌ی مردمی، منطقه‌ای، تاثیرگذاری و تعیین‌کنندگی هستند را در سرلوحه‌ی کار خویش قرار داده‌اند. برخورد با رهبر آپو و جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد که از جانب نیروهای استعمارگر جهانی و قدرت‌های غاصب منطقه‌ای صورت می‌گیرد از اینجا سرچشمه می‌گیرد. با جنگ‌های اول و دوم خلیج و مسائل افغانستان و عراق و امروزه سوریه و … بر اساس ایجاد حاکمیت استثماری و استعماری جدید وارد میدان شده‌اند و در این راستا کمر به حذف و نابودی نیروهای آزادیخواه و دموکراتیک بسته‌اند. این قدرت‌ها که سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری جهانی را تشکیل می‌دهند برخوردشان با رهبر آپو و جنبش آزادیخواهی خلق کورد که نماینده و پیشاهنگ سیستم مدرنیته‌ی دموکراتیک هستند بر مبنای ایجاد فشار حداکثری و در تنگنا قرار دادن جهت به تسلیمیت کشاندن و یا نابودی مطلق است. در منطقه با پیشاهنگی جنبش آزادیخواهی خلق کورد مقاومتی تاریخی و مبارزه‌ای کم نظیر در مقابل ذهنیت و عملکرد نابودگر فاشیسم وجود دارد، این مقاومت تاریخی تنها مختص به کوردستان و خلق کورد نیست بلکه به نقطه‌ی امیدی برای تمامی آزادیخواهان و انقلابیون در منطقه و فرامنطقه تبدیل شده است که با اندیشه، موضع‌گیری و عملکرد مختص به خویش بر مبنای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری و جبهه‌ی فاشیسم را به چالشی عظیم کشانده است. ازآنجا که سرچشمه‌ی فکری، فلسفی، ایدئولوژیک، پارادیگماتیک و در واقع رگ حیاتی این مقاومت تاریخی رهبر آپو است سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری جهت تضعیف خط مقاومت و رسیدن به اهداف خویش، با قطع ارتباط رهبری با خلق و سازمان، سیاست غیراخلاقی و غیرانسانی ایزولاسیون را اعمال می‌گرداند.

هرچند خاستگاه رهبر آپو و جنبش آزادیخواهی خلق کورد، کوردستان و خاورمیانه است اما تنها به کوردها، کوردستان و خاورمیانه محدود نمی‌گردد بلکه فراگیر و جهانی است. فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو بر بنیان اکولوژی، دموکراسی و آزادی زن استوار است که این‌ها مقولاتی کلی و جهان‌شمول‌اند. دموکراسی و آزادی تنها برای خلق کورد مد‌نظر نیست بلکه ایجاد انسان آزاد و جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک مبنا است، این معیارها با احتساب جزء و کل، فرد و اجتماع، خلق و خلق‌ها، منطقه و فرامنطقه مدنظراند، مسائل ملت دموکراتیک، ملتِ ملتها، سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک و … مختص منطقه‌ای خاص نبوده بلکه کلی و جهانشمول‌اند. در واقع رهبر آپو مبارز راستین و پیشاهنگ حقیقی سیستم مدرنیته‌ی دموکراتیک است که با فکر، فلسفه، سازماندهی و پارادیگمای خود موثرترین و مناسب‌ترین شیوه‌ی چاره‌یابی را برای بحران‌ها و معضلات عصر ارائه می‌نماید. نیروهای مخالف رهبر آپو که تشکیل دهنده‌ی سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری هستند شامل ابر قدرت‌های جهانی، قدرت‌های غاصب منطقه‌ای و نیروهای مزدور و وابسته کورد هستند، در این جدال طرف سومی وجود ندارد یا دوستدار آزادی، دموکراسی، برابری و برادری خلق‌ها بوده و در سیستم مدرنیته‌ی دموکراتیک جای می‌گیراند و یا مخالف آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده و در سیستم مدرنیته سرمایه‌داری قرار می‌گیراند یعنی موضع‌گیری در این راستا، یا له یا علیه است. سیاست ایزولاسیون و تجرید مطلق رهبر آپو ظلم آشکار است، دربند کردن و ایزولاسیون آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. عدم موضع‌گیری در این‌باره، سکوت و بی‌طرفی در مقابل آن به معنای مشارکت در این ظلم است که جرمیست نابخشودنی! این مسئله برای خلق کورد و احزاب و سازمان‌های واقعاً کوردی و کوردستانی فرق می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که رهبر آپو کوردها را از وضعیت قتل‌عام فیزیکی و فرهنگی نجات داده و به وضعیت و موقعیت امروزین رسانده است، کوردها را از وضعیت خودانکاری، فراراز ماهیت وجودی خویش و مزدوری برای دشمن خونخوار نجات داده و به وضعیت امروزین یعنی هستی‌یابی بر مبنای آزادی و دموکراسی رسانده است. رهبر آپو برای خلق کورد احیاگر تاریخ، زبان، فرهنگ، شناسنامه، هویت و به معنای کلی‌تر حیات انسانی و اجتماعی است. از این‌رو صیانت بی‌چون و‌چرا از رهبر آپو در جهت شکستن سیاست غیراخلاقی – غیرانسانی ایزولاسیون و آزادی فیزیکی رهبری امری غیر قابل گذار و ضروریست. وظیفه‌ای اخلاقی، انسانی و اجتماعی است. اقدام در این راه یعنی صاحبداری از کرامت و شرافت انسانی و زندگی معیارمند و هدفداراست. از این‌رو تلاش روزافزون و بیست و چهار ساعته و همه جانبه جهت آزادی فیزیکی رهبر آپو وظیفه‌ی تاریخی تمامی خلق کورد، احزاب و سازمان‌های کوردی و حتی تمامی انسان‌های آزادیخواه، دموکرات و سوسیالیست است و عدم مشارکت در این مهم به هر دلیل و توجیهی به معنی مشارکت در ظلم و دربند بودن آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
منبع: آلترناتیو شماره 82

مطالب مرتبط