جنگ جهانی سوم، استراتژی کورد و سیمای آینده‌ی ایران
جنگ جهانی سوم، استراتژی کورد و سیمای آینده‌ی ایران

جنگ جهانی سوم، استراتژی کورد و سیمای آینده‌ی ایران

کتابچه‌ای در رابطه با تحلیلی سیاسی در مورد وضعیت سیاسی روز منطقه
نویسنده:‌ ریوار آبدانان

جهت دریافت فایل کتابچه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مطالب مرتبط