حفظ اتحاد ملی ضامن دشمن‌شکنی است

حفظ اتحاد ملی ضامن دشمن‌شکنی است

یکی‌از اهداف بنیادین هر جامعه‌ای دست‌یابی به توان مدیریتی و رهبری در سطح کلان و در رابطه با حفظ موجودیت و هستی یابی‌اش‌است. واضح است که میزان حصول به این سطح از شناخت و خودآگاهی ضامن بقا و پویایی آن جامعه است. در مقابل سلطه‌گران در جهت برقراری حاکمیت‌ خویش و ساقط نمودن هستی آن جوامع همواره توان مدیریتی و رهبری آن را آماج حملات خود قرار می‌دهند. خلق کورد از آن دسته جوامعی‌ست که در برهه‌های مختلف تاریخی اراده و توان رهبری خودرا نشان داده و بعضا به الگویی برای خلق‌های دیگر منطقه تبدیل شده است. هرگاه فضای شکوفایی و خودابرازی در عرصه‌ی رهبری برای خلق‌مان پیش آمده برگ‌های زرینی بر تاریخ اندیشه‌ی مدیریت سیاسی ـ‌ اجتماعی آن افزوده شده است.

جمهوری کوردستان در مهاباد نماد بارز رسیدن جامعه به توان خودمدیریتی است. البته که این امر در سایه‌ی رهبری فرزانه‌ی پیشوا قاضی محمد امکان‌پذیر گشت. علیرغم انتقادات وارده برآن با توجه به بازه‌ی زمانی آن نمونه‌ي موفقی‌ست که از بسیاری جهات قابلیت روزآمدکردن را داراست. در هفتاد‌وسومین سال‌روز شهادت پیشوا و رهبر مردمی جمهوری کوردستان ضمن بزرگ‌داشت یاد و خاطره‌ی ایشان و همراهان فقیدشان با آرمان‌ها و اهداف والای‌شان تجدید پیمان می‌نماییم. همچنین در راستای تحقق آن‌ها و به‌جای آوردن وصایا و توصیه‌های آن رهبر گران‌قدر من‌جمله حفظ اتحاد و عدم اعتماد به دشمن؛ مصرانه‌تر از همیشه گام در راه مبارزه خواهیم نهاد.

حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک خود را ادامه‌دهنده‌ی این راه دانسته و آزمون‌ها و تجربیات تاریخی به‌دست آمده را جهت ایجاد وحدت ملی خلق‌مان و تشکیل کنگره‌ی ملی کوردستان مبنا قرار می‌دهد.

حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

٢٩\٠٣\٢٠٢٠

مطالب مرتبط