حلبجه نماد مقاومت و دوباره‌زیستن است
حلبجه نماد مقاومت و دوباره‌زیستن است

حلبجه نماد مقاومت و دوباره‌زیستن است

بمباران شیمیایی شهر حلبجه در تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ توسط رژیم منفور سابق عراق بعثی که منجر به شهادت حدود ۵ هزار نفر و مجروح‌شدن بیش از ده هزار تن دیگر شد، یک روز سیاه در زنجیره نسل‌کشی‌‌ها علیه ملت کورد در خاورمیانه است.

جنایات وحشیانه رژیم بعث فاشیست که به انفال ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹در مناطق مختلف جنوب کوردستان دست‌زد و هزاران گور دسته‌جمعی برجای گذاشت، نشان داد که دست‌های پلید قدرت‌طلبان جهانی با حمایت از بعث عراق، در پشت پرده بوده و امروزه با مبدل‌ساختن کوردستان به مرکز جنگ جهانی سوم، همچنان بصورت ‍پرخطر ادامه دارد.

جامعه بین‌المللی هنوز هم برای التیام زخم‌های بناسور حلبجه در راستای تدوین قوانینی ویژه جهت محاکمه تاریخی عاملان و آمران آن و تضمین آینده‌ای مملو از صلح و آرامش در قبال ملت کورد و شهر حلبجه اقدامی نکرده. جامعه جهانی بدون‌شک در این زمینه مسئول است و باید بصورت رسمی دادگاه‌هایی جهت روشن‌ساختن این نسل‌کشی و حذف کامل تسلیحات شیمیایی تشکیل دهد. اما هنوز هم به درد و رنج بازماندگان، خانواده‌های شهدا و جامعه‌مان کوچک‌ترین توجهی نمی‌کنند.

حلبجه نماد حافظه زنده‌ای است که تاریخ امروز و آینده هیچگاه در راه آزادگی و آزادیخواهی ملت‌کورد آن را فراموش نخواهد کرد. حلبجه به نماد مقاومت و دوباره‌زیستن ملت کورد و ملت‌های تحت‌ستم خاورمیانه مبدل گشته.

تاوقتی که مبارزات آزادیخواهی خلقمان با تکیه با کوهستان‌های رفیع کوردستان ادامه داشته‌باشد، مسلما خلقمان آسوده خواهد بود که فرزندان غیور این سرزمین همچنان علیه ستم، قویا و با اراده عظیم خواهند ایستاد.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن محکوم کردن نسل‌کشی حلبجه و ابراز همدردی عمیق با تک‌تک خانواده‌های قربانیان و آرزوی سلامت کامل برای مجروحین، سوگند یاد می‌کنیم که در دفاع مشروع و کامل از خلقمان با هدف ریشه‌کن کردن نسل‌کشی فاشیست‌ها در کوردستان از ‍پای ننشینیم. از خلقمان دعوت به عمل می‌آوریم که با نزدیک‌شدن نوروز، آن نماد مقاومت، دوباره‌زیستن و قیام، در تمامی صحنه‌های مبارزه از روستا تا شهر حضوریابند و برای آزادی و دموکراسی صفحاتی دیگر از فداکاری‌های تاریخی خود را ورق‌زنند.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

مطالب مرتبط