حلقه کامل‌کننده مقاومت گریلا، خیزش بی‌شائبه خلقمان است
حلقه کامل‌کننده مقاومت گریلا، خیزش بی‌شائبه خلقمان است

حلقه کامل‌کننده مقاومت گریلا، خیزش بی‌شائبه خلقمان است

حملات زنجیره‌ای و گسترده ارتش اشغالگر ترکیه به مناطق متینا، زاب و آواشین جنگ را در سراسر مناطق مرزی جنوب کوردستان گسترش داده. محکوم‌کردن این اشغالگری فاشیسم تنها با جنگ انقلابی خلق ممکن است. همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)»، این حملات را نسل‌کشی تلقی و آن را قویا محکوم می‌کنیم.
جنگی که ترکیه اشغالگر با هدف نسل‌کشی ملت‌کورد از سال ۲۰۱۵ بی‌وقفه آغاز نموده، بصورت جدی به بخش اساسی و اولویت نخست از جنگ جهانی سوم مبدل گردانده شده. حملات ترکیه فاشیست، تمامی خلق‌کورد و هر چهار بخش کوردستان را با خطر جدی مواجه ساخته. حتی سایر خلق‌های موجود در سرزمین کوردستان در مخاطره نسل‌کشی قرار دارند، لذا نسل‌کشی خلق‌های تحت ستم نیز بخشی از برنامه‌های جنگ جهانی سوم است. تهاجمات ترکیه، زمینه‌سازی برای اشغال کامل می‌باشد. نه تنها چراغ‌سبز از سوی ابرقدرت‌ها با سرکردگی آمریکا به ترکیه داده شده، بلکه طراحی جنگ و برنامه‌ریزی آن همچو مرحله‌ای وحشیانه از جنگ جهانی سوم، بدست آنها صورت گرفته.
ابرقدرت‌های جهان و ترکیه از وجود حزب دموکرات جنوب کوردستان – عراق (پ.د.ک) به‌مثابه ابزاری برای انجام عملی نسل‌کشی ناتمام کوردها بهره می‌برند. این حزب به دژکوب نیروهای جهانی درگیر جنگ در برابر دژ کوهستان کوردستان مبدل گشته و تمامی دستاوردهای ملی و تاریخی خلقمان را به مخاطره انداخته. قطعا جان هیچ فرد و ملتی در امان نیست. ترکیه در سال ۱۹۹۲ به شرط نابودی پ.ک.ک موجودیت حکومت اقلیم جنوب کوردستان را بصورت مشروط و موقتی پذیرفته و قطعا امروزه در فکر خاتمه دادن همزمان به موجودیت پ.ک.ک و دستاوردهای جنوب کوردستان است. این کار را بدست خود حزب دمکرات انجام می‌دهد. با این‌حال، نیروی گریلا با پیشه‌کردن صبر و تحمل، از هرگونه جنگ داخلی میان نیروهای کوردی جلوگیری نموده لذا نیروهای اقلیم، مدیون گریلا هستند.
همه طرف‌های جنگ، خصوصا ترکیه به سقوط کوهستان، تنها دوست ملت کورد برای اشغال کل مناطق و شهرها نیاز فوری دارند. قطع‌یقین واقفند تا وقتی که کوهستان پابرجاست همه حملات‌شان به هزیمت کشیده خواهدشد. کوهستان‌های کوردستان امروزه به قلاع مستحکم در برابر جنگ جهانی سوم تبدیل شده‌اند. بدون اشغال کوردستان، نمی‌توانند خاورمیانه را مجددا فتح و تجزیه نمایند، لذا این جنگ، جنگ سرنوشت‌ساز تمامی ملل خاورمیانه می‌باشد.
ابعاد جنگ علیه ملت کورد نیز صرفا محدود به بعد نظامی نیست و تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اکولوژی، اقتصاد و فرهنگ را دربرمی‌گیرد. جنگی تمامی عیار است که آینده کل خاورمیانه بویژه اعراب و ایران را شدیدا تحت تأثیر تبعات کوبنده خود قرار خواهد داد. مقاومت فرهنگی و موجودیتی کل ملل خاورمیانه هم‌اکنون طی مقاومت جنبش آزادیخواهی خلق‌کورد رقم می‌خورد. باور به این واقعیت، به هوشیاری و بیداری ملل تحت ستم نیاز دارد.
نیروی گریلا در مناطق مختلف بخش‌های کوردستان با برنامه منسجم به مقاومت ادامه می‌دهد و تاکنون علی‌رغم تقدیم بدیل‌های بسیار، جنگ‌افروزی ترکیه را به هزیمت کشانده. ناکامی دولت فاشیست ترکیه در حمله به مناطق متینا، زاب و آواشین پس از شکست مفتضحانه گاره، تمامی ابرقدرت‌های درگیر در جنگ را به خشم آورده. مسلما حلقه کامل‌کننده مقاومت گریلا، خیزش بی‌شائبه خلقمان است. خیزش، شکست دشمن را قطعی خواهد ساخت، زیرا هم ترکیه و هم ابرقدرت‌های جهانی در بزر‌گ‌ترین بحران‌های تاریخ خود بسرمی‌برند و دولت فاشیست احزاب اردوغان و باغچلی به پایان اسفناک خود نزدیک شده‌اند. هر حمله آنها در اصل تقلا برای نجات آن دو ژاندارم منطقه‌ای ابرقدرت‌های غربی می‌باشد. بخوبی می‌دانند که شکست ترکیه، به‌معنای شکست پروسه‌های خطرناک جنگ جهانی سوم است. پیروزی کوردها و شکست ترکیه می‌تواند جنگ جهانی سوم را متوقف سازد. جنگ انقلابی خلق نیز می‌تواند نیرومندانه در برابر جنگ جهانی سوم شعله‌ور گردد که نیروی گریلا در این خصوص به وظایفش عمل کرده.
همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)»، قویا حملات نسل‌کشانه ارتش اشغالگر ترکیه را سریال حملات برای اشغال کامل می‌دانیم که پیش از همه، جنوب کوردستان را با خطر نابودی روبروساخته. خیزش خلق‌های کوردستان علیه فاشیسم، دیگر فراتر از یک وظیفه انسانی یک حق گریزناپذیر و حیاتی در این وضعیت تاریخی است. مقاومت گریلا این خیزش را تسهیل نموده و شرایط برای آن را مهیا ساخته. از تمامی خلقمان و احزاب هر چهاربخش کوردستان، ملل تحت ستم، بویژه ملل اعراب و ایران و سایر اقشار و آحاد خلقی از قبیل جوانان، زنان و روشنفکران مجدانه دعوت بعمل می‌آوریم که با حضور در میادین مبارزه، خطرات هولناک را از آینده خود دورسازند. همچنین جوانان را فرامی‌خوانیم که جهت حفظ دستاوردهای مقاومت، به صفوف نیروی گریلا بپیوندند. مقاومت خلقی تضمین‌کننده حیات تاریخی با حمایت از مقاومت متینا، زاب و آواشین در کنار استواری دژ قندیل خواهد بود.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)
۱۴-۰۵-۲۰۲۱

مطالب مرتبط