حملات اخیر نیروهای انتظامی به خلق عرب را محکوم نموده  و  از خواسته‌های دمکراتیک خلق‌ها پشتیبانی میکنیم

حملات اخیر نیروهای انتظامی به خلق عرب را محکوم نموده و از خواسته‌های دمکراتیک خلق‌ها پشتیبانی میکنیم

روز سەشنبە ٢٦ اسفند بعد از پایان مسابقە فوتبال در احواز، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به تماشاگران مسابقه که لباس دشداشه بر تن داشتند، یورش برده و تعدادی از خلق عرب احواز را دستگیرنموده و تعدادی نیز در این یورش زخمی شدند.

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف و در راستای سیاست‌های پیشین خود به خلق‌های ایران یورش میبرد. خلق های ایران سالهاست که هدف سیاست‌های ‌انکار، آسمیلاسیون و قتل‌عام بوده و هر گونه مقاومت خلق‌ها در برابر این سیاست‌ها‌ با وحشی‌ترین شیوه‌ی ممکن سرکوب میشود.

جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اجازه‌ی ابراز هویت به خلق‌ها و فرهنگ‌های ایران را نداده و همیشە بە شیوە‌ی سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام به خواسته‌های دمکراتیک خلق‌های ایران جواب داده است.

در دوران دولت به اصطلاح اعتدال، حمله به خلق‌های ایران نه تنها متوقف نشده بلکه شدت آن گسترش یافته و شاهد فضای امنیتی شدیدتری نسبت به قبل میباشیم. چنین سرکوب و فضای امنیتی نه تنها مسايل خلق های ایران را حل نخواهد کرد بلکه باعث افزایش و گسترش مسائل داخلی ایران خواهد شد.

ما حملات اخیر نیروهای امنیتی و انتظامی به خلق عرب را محکوم نموده و پشتیبانی خود را از خواسته‌های دمکراتیک خلق‌های ایران اعلام میداریم و تاکید میکنیم که باید هر چە زودتر بازداشت شدگان اخیر خلق عرب، آزاد گردند.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ─ PJAK
18.03.2015

مطالب مرتبط