حملات رژیم سوریه به خلقمان در غرب کوردستان را محکوم می‌سازیم
حملات رژیم سوریه به خلقمان در غرب کوردستان را محکوم می‌سازیم

حملات رژیم سوریه به خلقمان در غرب کوردستان را محکوم می‌سازیم

مدتی است که از سوی رژیم محافظه‌کار و فاشیستی سوریه به مناطق کردنشین حمله می‌شود و بگونه‌ای وحشیانه شهروندان را قتل‌عام می‌کنند. همچنین گفته می‌شود که در جریان این حملات از تسلیحات ممنوع‌شده استفاده می‌کند. این حملات در سالگرد ژینوساید انفال صورت می‌گیرد و چنین مسئله‌ای را عادی نمی‌دانیم, زیرا نشانه تداوم سیاست‌های انکار و امحای ملت کرد از سوی اشغالگران کوردستان است.

لازم می‌بینیم که یاد و خاطره شهدای انفال را گرامی داریم و باردیگر عاملان این ژینوساید را محکوم سازیم. در چنین برهه‌ای خلقمان در غرب میهن در مقاومتی تاریخی بسر می‌برد و علی‌رغم ممانعت‌ها و دشواریها راه سیاستی مستقل را در پیش گرفته و بخش‌های دیگر کوردستان هم حمایت خود را از این انقلاب اعلام داشته‌اند. ما همچو حزب حیات آزاد کوردستان، مجددا حمایت و پشتیبانی خود از انقلاب غرب کوردستان را اعلام می‌داریم و حملات رژیم سوریه به خلقمان در آن بخش از کوردستان را محکوم می‌سازیم.

کوردیناسیون حزب حیات کوردستان – PJAK
16.04.2013

مطالب مرتبط