حمله به قندیل جنگی پیشاپیش شکست‌خورده است
حمله به قندیل جنگی پیشاپیش شکست‌خورده است

حمله به قندیل جنگی پیشاپیش شکست‌خورده است

حملات هوایی که در روزهای اخیر به قصد به اصطلاح فتح قندیل از جانب ارتش ترکیه به صورت همه جانبه ای در حال انجام است، نمود آشکار و غیر قابل  انکار تجاوز به خاک عراق و اقلیم کوردستان است. اما با نگاهی جامع و گسترده تر می توان گفت که در بنیان موضوع تلاش بی شرمانه و دردمندانه ای را  که ریشه در درماندگی وجودی دولت و حکومت ترکیه دارد را در شرایط کنونی به نمایش می گذارد. درماندگی اردوغان و دولت او به تورم و حجمی رسیده است که از هر امکانی برای چهره پوشی، دروغ  و سانسور حقایق رویگردان نیست. ما بهتر از هرکس می دانیم که تمامی این تلاش های ناکامانه و ناکارآمد در چارچوب سناریو انتخابات پیشروی کشور ترکیه است. از جانب دیگر روش اردوغان و رسانه های مزدور  و فاشیست وابسته به او تقلیل دهی تمامی گستره و وسعت بزرگ حزب کارگران کوردستان در جغرافیایی به نسبه کوچک، دروغ بزرگ و در راستای اهداف رسانه ای و تبلیغاتی او است. باید دانست که حتی با این تقلیل دهی نادرست و بسیج تمامی ماشین نظامی ارتش ترکیه، اردوغان توانایی پیروزی در جنگ با حزب کارگران کوردستان را ندارد. اما منطق استبدادی و متجاوزانه حاکم بر فضای سیاسی ترکیه از تاریخ درس نگرفته است. چراکه تاکنون هیچ نیرو و متجاوزی توانایی غلبه به قندیل را نداشته است. این ورشکستگی نظامی و سیاسی حکومت ترکیه در برابر پ. ک . ک در طول چهل سال اخیر کار را به جایی رسانده است که ترکیه را وادار نموده که از همسایگان خود برای مقابله با جنبش سوسیالیستی پ.ک.ک کمک بگیرد. بنا به آخرین اخبار ترکیه در  حال رایزنی و متقاعد نمودن جمهوری اسلامی ایران برای همراهی در جنگی پیشاپیش شکست خورده است.
با توجه به این تجاوزات و تهاجمات دولت ترکیه به تمامی کوردستان می توان گفت که ترکیه خواستار نابودی اصلی ترین پایگاه و فضای حیات سوسیالیستی و آزادانه در سراسر جهان است.این جنگ  و مقاومت ما جنگ میان دو بلوک سرمایه داری و سوسیالیسم نوظهور و دموکراتیک است. بنابراین ما از تمامی اشخاص و نیروهای سوسیالیست و دموکراتیک ایران  دعوت به واکنش به کنش متجاوزانه دولت ترکیه می نماییم.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک
16.06.2018

مطالب مرتبط