حکم اعدام دو متهم به قتل کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی
حکم اعدام دو متهم به قتل کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی

حکم اعدام دو متهم به قتل کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی

ششمین و آخرین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی برگزار شد و هر دو متهم این پرونده در دادگاه کیفری سلیمانیه به اعدام محکوم شدند.

کمال شیخ صادق کادر حزب حیات آزاد کوردستانپژاک و صدیق سالیاوایی از اهالی میهن‌دوست پنجوین روز ١٣ آوریل ٢٠١۶ در منطقه پنجوین حومه سلیمانی ربوده شد و پس از شکنجه وحشیانه به قتل رسیده بود. جسد وی چند روز بعد حوالی روستای گوغلان از توابع پنجوین پیدا گشت.

 

جلسه دادگاه روز چهاردهم آگوست راس ساعت ١٠ آغاز شد. در جلسه دادگاهی خانواده کمال شیخ صادق، وکلای خانواده، اعضای جنبش آزادی و نمایندگان سازمانهای مدنی و مردمی، تعدادی از وکلا و همچنین شهروندان مشارکت نمودند. تعداد جمعیت بحدی بود که بسیاری از شهروندان در مقابل ساختمان دادگاه مستقر شده و با در دست داشتن پوسترهای شهید کمال در انتظار صدور حکم متهمین بودند.

 

جلسه دادگاه سه ساعت به درازا کشید و هیئت دادگاه متهمین مسعود مجیدیفرزند اسعد و سینا شریفیفرزند محمد امین را به اعدام محکوم کرد. هیئت دادگاه حکم اعدام را بر مبنای تبصره دوم ماده ٢ قانون سومین دوره مجلس اقلیم کردستان در رابطه با جرایم مرتبط با ترور صادر کرد.

 

مطالب مرتبط