خاموش شدن ستاره ها ، مژده ی طلوع خورشید است

خاموش شدن ستاره ها ، مژده ی طلوع خورشید است

 
این روزها که در حساسترین مرحله تغییرات خاورمیانه قرار داریم ، جمهوری اعدام و نا اسلامی ایران فشارهایش را بر تمامی مردم بخصوص مردم کردستان بیشتر از پیش نموده است و هر روزه با فجیعترین، وحشیانه ترین و نوینترین شیوه های ممکن به مردم کوردستان یورش می برد و هر روزه شاهد مرگ مردممان در شرق کوردستان هستیم. در این اوضاع بر مردم کورد لازم و ضروریست که هوشیارانه و یکصدا و یک دل مقاومتی عظیم در برابر حملات دور از انسانیت این رژیم تاریکپرست خلق نمایند و با اراده ای پولادین و با احترام به تمامی تنوعات فکری و ذهنیتی موجود در جامعه برای آزادی انسانیت و خلق جامعه ای اخلاقی_سیاسی مبارزاتشان را سازماندهی نمایند . ما جوانان آپوچی دامنه ی شاهو در هشتمین سالگرد شهیدان ۱۹اردیبهشت ضمن تبریک شهادت شهیدان این روز ، پیمانمان را با رهبر آپو و شهیدان راه آزادی تازه خواهیم نمود و به رژیم سرکوبگر و فاشیست ایران اعلام میکنیم که اعدام نمیتواند مارا از مبارزه تا رسیدن به هدفمان بازدارد وجسورانه تر و استوارتر از پیش به راهمان ادامه خواهیم داد، و سوگند یاد میکنیم که تا آخرین قطره خونمان راه شهیدانمان را ادامه داده و از مبارزه برای آزادی تا مقصد نهایی دست برنخواهیم داشت . درپایان ضمن گرامیداشت دوباره ی این روز ، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی کورد و لغو اعدام رامین حسین پناهی و دیگر همراهان او هستیم . زنده باد رهبر آپو شهیدان زنده اند کمیتە جوانان آپوچی دامنە شاهو

مطالب مرتبط