خصلت‌های برجسته‌ی خیزشهای مردمی و نقش انقلابی زنان
خصلت‌های برجسته‌ی خیزشهای مردمی و نقش انقلابی زنان

خصلت‌های برجسته‌ی خیزشهای مردمی و نقش انقلابی زنان

نگاهی به اعتراضات و اعتصابات مردمی در سالی که گذشت و نقش زنان در پیشاهنگی این اعتراضات
تک‌فایل آلترناتیو پیوست شماره‌ی ۶۹
جهت دانلود پی‌دی‌اف کلیک نمایید

مطالب مرتبط