"خلق‌ها سیاست جنگ‌افروزی، آشوبگری و خشونت‌طلبی [رژیم ایران] را نمی‌پذیرند"

"خلق‌ها سیاست جنگ‌افروزی، آشوبگری و خشونت‌طلبی [رژیم ایران] را نمی‌پذیرند"

  آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک در پاسخ به ادعاهای رژیم و تحریف مواضع جنبش آپویی در رسانه‌های دولتی ایران گفت:“همچون پژاک بارها به شیوه‌ای واضح اعلام کرده‌ایم که در جنگ منعت‌طلبانه‌ کنونی در منطقه از هیچ یک از طرفین حمایت نمی‌کنیم. ما در جبهه دمکراسی هستیم. اما رژیم غاصب ایران به منظور مشروعیت‌بخشی به سیاست اشغالگرانه خویش خلق کرد را آماج حملات همه‌جانبه قرار داده و کوههای شرق کردستان و آسوس در جنوب کردستان را توپباران می‌کند.
آمد شاهو در آغاز با یادآوری وضعیت جاری خاورمیانه اظهار کرد:“جنگ جهانی سوم در مرحله‌ای جدید قرار گرفته است، بدون شک کردستان مرکز این جنگ است و تمامی قدرت‌ها و جناح‌های حاضر در جنگ، سیاست‌های خود را بر کردستان تحمیل می‌کنند. محسوس‌ترین آن‌ها دولت ترکیه است که امروز با سیاست انکار خلق کرد خواهان سلطه بر کردستان و منطقه است.”
آمد شاهو با اشاره به نقش و جایگاه دولت ترک افزود:“امروزه سیاست‌های اعمال شده توسط دولت اشغالگر ترک، در راستای اهداف قدرت‌های بین‌المللی است. نیروهای بین‌المللی از راه ترکیه در تلاش تضعیف جایگاه و توان کردها در این جنگ هستند. دولت ترک بزرگترین عضو ناتو در منطقه است، از این رو با تمام توان از دولت غاصب ترک برای نابودی جنبش آزادیخواهی کردها و تضعیف اراده‌ی آزادیخواهی کردها حمایت می‌شود.”
شاهو افزود:“ترکیه در ابتدا با حصر رهبر آپو خواست به مانع‌تراشی در راه پروژه‌ی آشتی‌خواهانه خلق کرد و جنبش آزادیخواهی آن‌ها بپردازد. به منظور گسترش و تداوم هر چه بیشتر بحران به واسطه دولت ترک حصر بر رهبر آپو را تشدید کردند.”
مبارزه‌ی بی‌سابقه جهانی برای درهم شکستن حصر رهبر آپو
آمد شاهو با اشاره به مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ که در اعتراض به حصر اوجالان انجام گرفتند اعلام کرد:“انقلابیون و مبارزان کرد با پپشاهنگی لیلا گوون و ناصر یاغز و بسیاری دیگر از مبارزان، در زندان، خارج از زندان‌ها و در اروپا مبارزه‌ای با شعار “حصر را پایان دهیم، فاشیزم را نابود سازیم و کردستان را آزاد سازیم” آغاز کردند، این مرحله‌ی اول مبارزه بود که پس از ۲۰۰ روز به هدف خود رسید و پیام رهبر آپو که از سوی وکلای ایشان منتشر شد. پیام رهبری حاکیست که مقاومت اعتصاب غذا به هدف خود دست یافته است. در مرحله‌ی نوین باید مبارزه علیه فاشیسم را گسترده‌تر نمود. برای تضمین پایان یافتن انزوای تحمیلی رهبر آپو، باید هدف فعالیت‌ها مبارزه علیه فاشیسم بوده و در هر عرصه‌ای مبارزات گسترش یابند.”
عضو مجلس پژاک خاطرنشان کرد:“نباید فراموش کرد که سیاست دولت ترک را نیروهای هژمونگرا تعیین می‌کنند. آنان خواهان تداوم جنگ دولت ترک با خلقهای منطقه هستند. ادامه این جنگ نفعی برای هیچ کدام از خلق‌ها ندارد. به عقیده ما بحران با جنگ خاتمه نمی‌یابد. بلکه با ارائه پروژه و رویکرد صلح‌آمیز یا با گفتگویی شرافتمندانه می‌توان برای مسائل راه چاره‌یابی پیدا کرد. رهبر آپو آشکارا  در پیام خویش یادآور شد که خلق کرد دارای پروژه حل بحران‌ها و مسائل منطقه است. در رابطه با بحران‌های مدرنیته سرمایه‌داری جهانی هم [خلق کرد] در خط سوم جای می‌گیرد.”
رژیم غاصب ایران منبع بحران‌های منطقه است
  آمد شاهو با اشاره به جنگ‌های منطقه افزود:” ایران یکی از فاکتورهاییست که بحران را در منطقه بویژه در کشور‌های عربی عمیق‌تر می‌سازد. رژیم ایران از راه نیروهای تحت نفوذ خویش در جنگ‌های منطقه نقشی مهم را ایفا می‌کند. دولت اشغالگر ایران برای حفظ منافع، تمامی توانایی مادی و معنوی خویش را برای حمایت از گروهها و جریان‌های مذکور بکار گرفته است. سیاست‌های ایران با هدف تحمیل سلطه‌ی خویش بر منطقه و  همچنین سد کردن راه منافع قدرت‌های جهانی بوده و بدین شکل در تلاش است از خود محافظت نماید.
  خلق‌های ساکن در ایران از دو سال پیش مخالفت و نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند، خلق‌های ساکن در ایران بیش از این سیاست‌های رژیم غاصب ایران را نخواهند پذیرفت. گردهمایی‌ها و تظاهراتی که در ایران و شرق کردستان جریان دارند گویای این واقعیت هستند که خلقهای ساکن در ایران سیاست‌های رژیم اشغالگر ایران را برنمی‌تابند. یعنی سیاست جنگ‌افروزی، آشوبگری و خشونت‌طلبی [رژیم] را قبول نمی‌کنند.”
مبارزات خلق‌های ساکن در ایران مشروع و دمکراتیک می‌باشند
آمد شاهو با اشاره به سیاست‌های رژیم ایران در ۴۰ سال گذشته علیه خلق‌ها اعلام کرد:” خلق‌های ساکن در ایران به درازای ۴۰ سال در برابر ظلم، ستم و فاشیسم مذهبی رژیم اسلامی ایران مبارزه کرده و هزاران قربانی داده‌اند. رژیم ایران علیه خلق‌ها سیاست‌هایی از جمله تحمیل فقر و رویکرد غیر انسانی را روا داشته است. مبارزات خلق‌ها در ایران بیانگر این واقعیت است که سیاست‌های رژیم ایران را نمی‌پذیرند و گام به گام مخالفت خود را [با رژیم] آشکار می‌کنند. همچنین از راه‌های مختلفی علیه این سیاست‌ها فعالیت می‌کنند. 
  رژیم اسلامی ایران تا مقطعی قادر خواهد بود به دیکتاتوری، فاشیسم و سیاست‌های غیردمکراتیک خود ادامه دهد، اما سرانجام محکوم به نابودی است. با توجه به نابودی دیکتاتورهای دیگر منطقه که یکی پس از دیگری با قیام خلق‌ها از میان رفتند، بدون شک آینده‌ی رژیم اسلامی ایران با سرنوشت دیگر دیکتاتوریهای منطقه و جهان توفیری نخواهد داشت. ما معتقدیم که رژیم ایران روزی همچون اشغالگران و دیکتاتوریهای دیگر نابود خواهد شد.”
رژیم جمهوری اسلامی و ۴٠ سال حبس خلق‌های ساکن در ایران
آمد شاهو با تأکید بر اینکه خلق‌های ساکن در ایران لازم است ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشند یادآوری کرد که در ۴٠ سال گذشته خلق‌های ساکن در ایران در زندانی رو باز محبوس شده‌اند. شاهو افزود:“در این زندان انواع شکنجه‌ها بر خلق‌ تحمیل گردید و راه برده‌سازی خلق‌ها را در پیش گرفتند. رژیم جمهوری اسلامی ایران با شعار ‘جهاد علیه کفر’ آغاز به کار نمود، از دیدگاه این رژیم آزادی، دمکراسی و برابری با کفر یکسان شمرده می‌شود و به همین دلیل تنها ذهنیت قابل قبول افکاری است که به ولایت مطلقه‌ی فقیه تمکین کرده و خدمت رساند.
  با مرگ خمینی این پروسه پایان نیافت، این زندان با مرگ خمینی فرو نپاشید و خلق با مرگ شخص خمینی آزاد نشد.  این بدین معناست که خمینی نماینده‌ی یک ایدئولوژی بوده و پس از وی خامنه‌ای پرچم این دیکتاتوری را بمدت ۳۰ سال بلند نگاه داشته و نمایندگی ذهنیت فاشیست مذهبی را بر عهده دارد. 
  خلق‌های ساکن در ایران برای مبارزه علیه فاشیسم و دیکتاتوری باید جبهه‌ی نیرومند و دمکراتیک خلق‌ها‌ی آزادی‌خواه را تشکیل دهند. امروزه پ.ک.ک جبهه‌ای را علیه فاشیسم تشکیل داده است، پژاک با نمایندگی این جبهه علیه دیکتاتوری و فاشیسم مبارزه می‌کند. بایستی تمامی جنبش‌های انقلابی، تمامی آزادیخواهان و خلق‌های مبارز در یک جبهه‌ی دمکراتیک جای گیرند. ما معتقد هستیم تنها بدین شکل می‌توان دیکتاتوری و فاشیسم ایران و منطقه را از میان برداشت. “
کشمکش میان آمریکا و ایران تحمیل شرایط بحرانی است
آمد شاهو با اشاره به کشمکش‌های ۴۰ ساله‌ی ایران و آمریکا اعلام کرد:‌“ما؛ بمانند جنبش آپوئیستی دارای استراتژی و تاکتیک‌های خویش هستیم و برای دستیابی به اهدافمان در مبارزات، دارای راه و روشی مختص به خویش می‌باشیم. بدون شک ارزیابی‌های ما بر اساس واقعیت است چونکه ما جنبشی سیاسی و ایدئولوژیک هستیم که دارای خط مشی مختص به خو‌د است. این دو دولت [آمریکا و ایران]، با انتشار بیانیه‌های متناقض دیگر معنایی برای خویش باقی نگذاشته‌اند. این دو در ۴۰ سال گذشته در کشمکش بسر برده‌اند، رژیم ایران همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و برای نابودی آمریکا دست به هر کاری می‌زند. در مقابل هم آمریکا ایران را تحت محاصره قرار داده است. سیاستی سنگین را بر ایران تحمیل کرده‌اند، اما باید این را هم مد نظر قرار دهیم که چه نیرویی در منطقه راه را بر ایران گشود تا پروژه‌ی هلال شیعه را آغاز نماید. چه نیرویی اجازه‌ی رسمیت بخشی به حشد شعبی را داد و حوثی‌های یمن و حزب الله بدین شکل نیرومند گردند. این دو دولت در نتیجه‌ی سیاست‌هایشان همدیگر را نیرومند می‌سازند. ایران آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرده و آمریکا ایران را دیکتاتوری می‌نامد، ‌در بیانیه‌های منتشر شده [اخیر] احتمال مذاکرات میان این دو دولت افزایش یافته زیرا هر دو به دنبال منافع خویش هستند. در نتیجه‌ی ۴۰ سال سیاست این دو دولت تنها خلقهای ساکن در ایران متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
  در مقطع فعلی که ایران و آمریکا نه در جنگ نظامی بسر برده و نه مذاکره می‌کنند تنها وضعیت لاینحل و فاقد پروژه را بر منطقه تحمیل می‌کنند. امروز جنبش آپویی در سطح منطقه دارای پروژه‌ است. پژاک در سطح ایران و شرق کردستان دارای پروژه‌ی برای راه‌حلی دمکراتیک است. امروزه‌ قدرت‌هایی که نمی‌خواهند پروژه‌ی ما در ایران گسترش یابد برای تیره و تار نمودن پروژه‌ی ما حملاتی همه جانبه را علیه ما آغاز کرده‌اند.”
از دو مرکز به ما حمله می‌شود
 آمد شاهو با اشاره به اعمال دغلکارانه جمهوری اسلامی ایران علیه پژاک اعلام کرد:“بدون شک تمامی این حملات از سوی یک مرکز سازماندهی می‌شوند. ما تمامی این حملات را به دو دسته تقسیم می‌نماییم، دسته‌ی اول مرکزی بین‌المللی که علیه پروژه‌های پژاک، کودار و کژار فعالیت می‌کند و دسته‌ی دیگر مرکزی منطقه‌ای بوده که از سوی دولت ایران و نیروهای تحت حمایت آن در لوای تجزیه‌ی خاک ایران و آشوب‌سازی در منطقه علیه ما فعالیت می‌کنند. در حالی که خود رژیم [جمهوری اسلامی ایران] منبع فتنه و عدم استقرار در منطقه است.
  انتشار مطالبی از سوی رسانه‌های رژیم ایران با موضوع همکاری پژاک با آمریکا در جنگ ایران و آمریکا بی‌بنیاد است. چون پژاک از آغاز فعالیت‌ پروژه‌ی خط سوم را مبنا قرار داده و نمایندگی آزادی، دمکراسی و خواست‌های خلق کرد و ایران را بر دوش گرفته است. به همین دلیل ما بارها علنا بیان کرده‌ایم در جنگ قدرتی که در منطقه وجود دارد بجز منافع خلق، حامی منافع هیچ دولتی نخواهیم بود. تحریف آگاهانه بیانیه‌ی مسئولان ما از سوی رژیم اشغالگر ایران تنها با یک هدف انجام می‌گیرد و آن‌ هم مشروعیت‌بخشی به حملات خویش است. بدین شکل که پژاک خواهان جنگ با ایران است و رژیم ایران به این بهانه به خلق کرد حمله کرده و حملات خود را مشروع نماید.
  به همین دلیل ما بیانیه‌های دولت ایران را فاقد اعتبار می‌دانیم، چرا؟ زیرا این رژیم به درازای ۴۰ سال اشغالگر ایران را اشغال کرده است. این رژیم ۴۰ سال سیاست بی‌اراده نمودن، سرکوب و نابودی جوانان کرد را در پیش گرفته است. قابل ذکر است در روز ۲ شهریور ماه ۱۳۶۲ رژیم ایران ۵۹ تن از جوانان قهرمان کرد را اعدام کرد. تاکنون سیاست اعدام رژیم اسلامی ایران پایان نیافته است. ببینید که چگونه امروز کوهستان آسوس و کوهستان‌های شرق کردستان را بمباران کرده و هواپیماهای جاسوسی خود را در منطقه به پرواز درآورده‌اند. رژیم اشغالگر ایران قادر نخواهد بود بدین شکل به اعمال اشغالگرانه‌ی خود مشروعیت ببخشد، چونکه این خود رژیم اسلامی است که علیه خلق کرد و دیگر خلق‌های آزادی خواه ایران فعالیت می‌کند.
  در مقطع کنونی چندین بار میان نیروهای رژیم ایران و گریلاهای یگان‌های مدافع شرق کردستان درگیری روی داده است. یگان‌های مدافع شرق کردستان ی.ر.ک با انتشار بیانیه‌ای افکار عمومی در جریان درگیری‌ها قرار دادند. رژیم اشغالگر ایران این رویه را با هدف منحرف ساختن مبارزات پژاک انجام می‌دهد. “
آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان در پایان با اشاره به پروژه‌ی پژاک برای چاره‌یابی بحرانهای کنونی اظهار داشت: “هر مقطعی برای خلق کرد اهمیت دارد، سال گذشته ما پروژه‌ای متشکل از ۱۰ ماده را منتشر کردیم، این پروژه بر اساس خواست‌های خلق کرد است. این پروژه قادر است تحولات بزرگی را رقم زند و حتی اگر هم اکنون عملی شود، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآرود. خلق کرد و جناح‌های دیگر موضع پژاک را دیدند که تا چه سطحی دمکراتیک و صلح‌آمیز است. پروژه‌ی ما در سطح کردستان و ایران بوده و تمامی تلاش‌هایمان در راستای دمکراتیزاسیون ایران است.
  متاسفانه در چند روز گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که در کوهستان هلگورد به دلیل منفعت‌طلبی بعضی از نیروهای کرد شرق کردستان درگیری روی داده است. این درگیری با چه هدفی انجام گرفته است؟ دلیل آن عمل نکردن به پروژه‌ی راه‌حل پژاک است. اگر به این پروژه عمل می‌شد امروز شاهد چنین چیزی در هلگورد نبودیم و رژیم ایران هم از این رویداد خرسند نبود. به علاوه خلق کرد در این مقطع حساس با پروژه‌ای نیرومند دستاوردهایش را تضمین نموده بود.”

مطالب مرتبط