خلق مان در باکور کوردستان را تنها نگذاریم

خلق مان در باکور کوردستان را تنها نگذاریم

ایجاد خودمدیریتی ها، افقی روشن فرا روی خلق کورد و همه ی ملتهای مبارز جهان

حکومت AKP در طی ماههای اخیر در انتخابات با پیروزی HDP با شکست سیاسی بزرگی در ترکیه روبرو گشت از ادامه ی مذاکرات سیاسی و حل مسئله ی کورد در ترکیه، با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سر باز زدند و بعد ازآن نیز به صورت گسترده ای به دستگیری فعالان سیاسی و مدنی دست زدند همچنین با حمله به مناطق حفاظتی میدیا و روستاهای بنار قندیل و مخصوصا قتل عام روستای زارگلی روی حقیقی خود را که جنگجویی و عدم قبول آشتی خلقهاست آشکار نمود بدین صورت عملا علیه جنبش آزادیخواهی خلق کورد اعلام جنگ نمودند. با این گونه اعمال، خلق ما در شمال کوردستان که نسبت به سیاستها و قولهای دولت AKP که همگی فریبی بیش نبود ناامید شده بودند به اعلام خودمدیدیتی دمکراتیک دست زدند و در بیشتر شهرها و مناطق شمال کوردستان خلق کورد خواستار سیستم خودمدیریتی شدند که در نتیجه ی عدم صلاحیت نظام دولت بود. با اعلام این خودمدیریتی ها دولت ترکیه به طرز وحشیانه ای به مردم حمله ور شدند و با دستگیریها و ایجاد رعب و وحشت با حمله ی نظامی گسترده ای به مناطقی که اعلام خودمدیریتی کرده بودند دشمنی خود را علیه خلق کورد به نمایش گذاشتند و نشان دادند که بر ضد هر نوع آزادی و دمکراسی هستند. به طوریکه شعار جنگ جنگ را سر می دهند. خلق کورد در تاریخ خود در همه ی بخشهای کوردستان با مبارزه ای بی همتا دهها قیام را ثبت کرده اند و در برابر ظلم و ستم استعمارگران کوردستان برای ایجاد زندگی ای آزاد و دمکراتیک همیشه مبارزه کرده اند. بعد از ایجاد سیستم کانتونها در روژآوای کوردستان که با پیشاهنگی و مدیریت زنان کورد بوجود آمد از بزرگترین ارزشهای معنوی و اجتماعی- سیاسی خلق مان بوده و هست و اکنون نیز در باکور کوردستان با اعلام نظام خودمدیریتی به عدم نیاز به دولت و استثمارگری و ظلم و ستمی که بر خلق ها از طرف دولتها و حکومت استبدادی آنان روا داشته می شود به ایجاد جامعه ای که با فکر و اراده ی آزاد خلقها اداره می شود دست زدند.

ما جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان KJAR با پشتیبانی کامل خود از ایجاد سیستم خودمدیریتی در باکور کوردستان ضمن محکوم کردن دولت فاشیست ترکیه و سیاستهای کریه آنان در قبال خلق مان از خلقمان در روژهلات کوردستان نیز انتظار داریم از نظام خودمدیریتی باکور حمایت نمایند. همانگونه که در مقاومت و پشتیبانی از کوبانی و روژآوا به پا خاستند و از هرگونه حمایت مالی و معنوی و انسانی دریغ نورزیدند. از روژآوا و ارزشهای آن دفاع کرده و با راهپیماییها و اعتراضات گوناگون با خلقمان در کوبانی همبستگی نموده و پشتیبانی خود را نشان دادند. دهها و صدها تن از جوانان شرق کوردستان نیز به مقاومت روژآوا پیوستند و شهید شدند. این خود روح همبستگی خلق مان و پاک نمودن مرزهای ناروایی که دشمنان در خاک و جغرافیای کوردستان ایجاد کرده بودند را نشان می دهد در این میان همچنین در برابر سیاستهایی که از طرف (حزب دمکرات جنوب کوردستان) و برخی از احزاب و وابستگان رژیم ترکیه و رژیم ایران بر ضد خلقمان اجرا می گردد و هرگز در خدمت منفعت های ملی مان نخواهد بود، باید به شدت به مخالفت بپردازیم. از خلقمان در شرق کوردستان می خواهیم که مثل همیشه که از کوبانی و انقلاب روژآوا پشتیبانی کرده و در برابر همه ی رویدادهای ملی مان در همه ی کوردستان وظیفه ی اخلاقی، انسانی و ملی خود را به انجام رسانده اند اکنون نیز چه در شرق کوردستان و ایران و چه در اروپا و هر جای جهان که باشند در برابر حملات وحشیانه و فاشیستانه ی رژیم ترکیه به خلق کورد در باکور که در واقع حمله به دستاوردهای روژآوا و دستاوردهای همه ی ماست صدای اعتراض خود را بلند نمایند. باید همانگونه که کوبانی را هرگز تنها نگذاشتیم باکور را نیز تنها نگذاریم و تا رسیدن به هدفمان که توسعه دادن سیستم کانتونها و خودمدیریتی های دمکراتیک در همه ی کوردستان و خاورمیانه است از پا ننشینیم.

 

کوردیناسیون جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان – KJAR

02.09.2015

مطالب مرتبط