خیزش‌های کارگران و کارزارهای روز جهانی کارگر ادامه انقلاب ژن، ژیان، آزادی است
خیزش‌های کارگران و کارزارهای روز جهانی کارگر ادامه انقلاب ژن، ژیان، آزادی است

خیزش‌های کارگران و کارزارهای روز جهانی کارگر ادامه انقلاب ژن، ژیان، آزادی است

بیانیه مشترک پژاک و کودار به مناسبت روز جهانی کارگر

خیزش‌های کارگران و کارزارهای روز جهانی کارگر ادامه انقلاب ژن، ژیان، آزادی است

انتخاب یکم ماه می بعنوان روز جهانی کارگر که نماد موجودیت و مبارزه تاریخی کارگران برای کسب آزادی کامل است، در سایه مبارزات کارگران و انقلابیون سوسیالیست حاصل شد. «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)» و «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) روز جهانی کارگر را به عموم کارگران، زحمتکشان و خلق‌های کردستان، ایران و جهان تبریک می‌گویند.

امروز طبقه کارگر در سراسر جهان کماکان به موجب ستم‌ها و استثمارگری‌های نظام سرمایه‌داری بیش از پیش دچار فقر و فلاکت می‌گردد. خلق‌کُرد که تحت ستم دول فاشیست حاکم بر کردستان قراردارد، از کلیه حقوق طبیعی خویش محروم گردانده شده و طبقه کارگر آن بصورت گروه‌های پرشمار مهاجر در متروپل‌های ایران با فقر و استثمار فاشیسم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نظام سرمایه‌داری در سراسر کردستان، ایران و جهان به زنجیره بحران‌های بیکاری، فقر، گرسنگی، تورم و رکود اقتصادی دامن زده و طبقه کارگر در ایران که زیر خط فقر قرار دارد، به موجب سیاست‌های ظالمانه نظام حاکم به سوی خط مرگ سوق داده می‌شود. تداوم جنگ و محرومیت در هرچهار بخش کردستان بدست نظام‌های فاشیستی و ملی‌پرست با هدف نسل‌کشی و کامل‌کردن مراحل آن انجام می‌گیرد. آنچه در خاورمیانه علیه خلق‌کُرد انجام می‌پذیرد، تبعات منفی آن، دامن همه خلق‌ها را نیز گرفته است. وقتی جنگ در بخش‌های کردستان ادامه دارد، بدان معنی است که فراتر از فقر و گرسنگی، جنگ در درجه نخست قرار داده شده و طبقه کارگر کُرد بیش از طبقه کارگر ایران و کشورهای دیگر مورد هجوم بی‌رحمانه قرارمی‌گیرد.

امروز آنچه در ایران روی می‌دهد، جنگ علیه جامعه است و طبقه میلیونی کارگر در درجه نخست مورد هدف قرارمی‌گیرد. لذا آغاز اعتصاب کارگران در آستانه روز جهانی کارگر بی‌شک جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» را بصورت هدفمند و سازمانیافته تداوم می‌بخشد. خلق‌ها و ملیت‌های تحت ستم در ایران در وجود نمادین طبقه کارگر به زنجیر بردگی و نسل‌کشی کشیده‌شده‌اند بنابراین اگر خیزش‌های کارگران، انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» را به اوج برساند، نباید حیرت‌کرد. روز جهانی کارگر روز تجدید پیمان همه کارگران ایران و شرق کردستان با هدف دمکراتیزه‌کردن کشور در تداوم انقلاب ژن، ژیان آزادی است. کارگران، زنان و جوانان قدرمسلم نیروی دینامیک همه خیزش‌های دمکراتیک هستند. انقلاب واقعی در ایران زمانی به مرحله کامل‌بودن می‌رسد که این نیروها در یک صف متحد گردند و با حفظ همبستگی و همگرایی، دمکراتیزاسیون را هدف نهایی خویش قراردهند. بی‌شک نظام فاشیست و کارگرستیز ایران دیگر قادر نیست با راهکارهای فریبکارانه چون جذب کارگران بسوی خود و یا تعدیل ساختاری در مسیر خصوصی‌سازی فاجعه‌بار، نیروی انقلاب را به انفعال بکشاند. انقلاب ژن، ژیان، آزادی دیگر دوره بیداری کامل برای طبقه کارگر است و آنها با تأثیرپذیری بر عرصه تولید و خدمات، می‌توانند در سطحی به سازماندهی خود بپردازند که در چارچوب دفاع ذاتی و مشروع جامعه از همه طبقات محافظت بعمل آورند. قطعا مسئله طبقه کارگر فراتر از مسایلی چون مزد و حقوق ماهیانه و یا بیمه‌شدن است، زیرا مبارزات آنها همه آزادی‌های اجتماعی آنها را شامل می‌گردد. در هر جامعه‌ای اگر طبقه کارگر با سقوط اقتصادی – معیشتی روبروگردانده شود، کل طبقات جامعه از قبیل: روشنفکران، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارمندان و سایرین همراه با نهاد خانواده سقوط خواهندکرد. آنچه امروز در ایران بر اثر ظلم و ستم مضاعف نظام حاکم روی داده، سقوط اقتصادی و معیشتی به موازات سقوط همه طبقات اجتماعی است. لذا مبارزات کارگران به مزد و پول تقلیل‌دادنی نیست بلکه علیه نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری، فاشیسم، آسمیلاسیون و نسل‌کشی انجام می‌گیرد.

ستم‌هایی که در ایران امروز رخ می‌دهد، جنگ تمام عیار علیه کارگران و زنان در درجه نخست با هدف سرکوب و خفقان کامل است. در سالهای گذشته کارگران در سراسر ایران گسترده‌ترین اعتصابات و اعتراضات را به راه‌انداخته‌اند و در این راه هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. امروز وقت آن رسیده که قدم نهایی برای کسب آزادی را با مغتنم شمردن فرصت انقلاب ژن، ژیان، آزادی، بردارند. کارگران، زنان و جوانان همه موجودیت جامعه انقلابی هستند و تنها با مشارکت دمکراتیک و سازمان‌یافته در عین اتحاد و همبستگی می‌توانند به اهدافشان دست یازند. با وجود فشارهای نابودگرانه نظام فاشیست ایران، اما ‌آن نظام هنوز در سالهای گذشته موفق نشده که شیرازه طبقاتی کارگران را با هدف جلوگیری از وقوع انقلاب، از هم فروپاشد. این بدان معناست که کارگران قویا توان این را دارند که در صف نخست انقلاب در کنار زنان و جوانان سرنوشت ایران را تغییر دهند.

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» و «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن تبریک مجدد به مناسبت روزجهانی کارگر، این روز را روز جهانی مبارزات همه خلق‌ها می‌دانند و طبقه کارگر و زحمتکش را بخشی از طلایه‌داران انقلاب تقلی می‌نمایند. جا دارد یادوخاطره ۶ شهید مرکز مطبوعات پژاک به نام‌های «رامان جاوید، آرگش باور، فرات چله، آرمانج مریوان، ودات آمد و هیرش مهاباد» را نیز که در روز ۱ مه ۲۰۰۸ بر اثر حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیدند،  را گرامی‌بداریم. انقلاب ژن، ژیان،‌ آزادی که حاصل خون شهداست، قاطعانه و شفاف مسیر حرکت انقلابی همه خلق‌ها و ملیت‌های ایران و تمامی طبقات جامعه را گشوده و مشخص نموده است. درسایه مبارزات کارگران رنجکشیده قطعا مبارزات خلق‌کُرد تحت ستم نیز بیش از پیش به آزادی نزدیک گشته است. اندیشیدن به کارگران زندانی تحت شکنجه و اعدام و مبارزه برای آزادی آنها یک وظیفه همگانی می‌باشد. بدین مناسبت، از تمامی کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران، آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان دعوت بعمل می‌آوریم که با استفاده انسانی، اخلاقی و سیاسی از انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» به مسیر انقلابی خویش تا پایان‌دادن به فاشیسم ادامه دهند. آغاز اعتصابات کارگران از روز ۱ اردیبهشت آغازی نیرومندانه می‌باشد. قدرمسلم، انقلاب خلق‌ها با خیزش‌های نوین و سازمانیافته کارگران می‌تواند به پیروزی نهایی دست یازد. روز جشن پیروزی به یمن مبارزات جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی نزدیک گشته است. این انقلاب را به احترام آزادی بشریت خاصه کارگران، ارج نهیم.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۲۳

مطالب مرتبط