خیزش و اعتصاب یکم اکتبر، همگان را در آستانه یک انقلاب قرارداده
خیزش و اعتصاب یکم اکتبر، همگان را در آستانه یک انقلاب قرارداده

خیزش و اعتصاب یکم اکتبر، همگان را در آستانه یک انقلاب قرارداده

بیانیه پژاک

 

طی فراخوان ما، «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» و «جامعه زنان آزاد شرق کردستان(کژار)» برای اعتصاب سراسری در روز شنبه، 9 مهر 1401 (1 اکتبر 2022) در شرق کردستان و ایران که با سایر احزاب اپوزیسیون هماهنگ بود، خلقمان در کنار خلق‌های ایران یک حماسه بزرگ دیگر را خلق نمودند و خیزش‌های خیابانی سراسری و تظاهرات‌ها در بیش از 150 کشور جهان به بزرگترین پشتیبان خلق مبدل گشت.

بدین‌وسیله از خلقمان در سراسر شرق کردستان و ایران که شکوهمندترین حماسه اعتصاب و خیزش را رقم‌زدند و همچنین از مجلس و کمیته‌های پژاک در اروپا که موفق به برگزاری 22 آکسیون اعتراضی شکوهمند شدند مراتب قدردانی خویش را اعلام می‌داریم.

قدرمسلم، جنبش «ژن، ژیان، آزادی» در پازدهمین روز خیزش و اعتصاب سراسری یکم اکتبر در آستانه یک انقلاب قرارگرفته. خلق‌ها توانسته‌اند با حفظ اتحاد و همبستگی سراسری از مرحله خیزش و قیام به آستانه «انقلاب آزادی» ورودکنند. از این‌ پس اوضاع تغییر کرده و به روال سابق بازنخواهد گشت. این جنبش، همانا شکوفه انقلاب خلق کورد و مبارزات تاریخی وی در شرق کردستان و ایران است. این جنبش با تمام قدرت دو آرمان بزرگ «آزادی خلق‌ها و آزادی زنان» را با تکیه بر «اتحاد خلق‌ها» به دور از جنگ و ستم در افق خود گنجانده و تا اینجای کار ارزشمندترین دستاوردها را حصول نموده.

همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، باردیگر از تمامی خلق آزادیخواه و زنان آزاده که برای آزادی کامل مبارزه کردند و در اول اکتبر با اعتصاب سراسری حماسه آفریدند، قدردانی می‌کنیم. قیام سراسری اثبات کرد که خلق‌ها با اتحاد و همدلی می‌توانند رنسانس قرن خویش را در قلب خاورمیانه تحقق بخشند. آزادی خلق‌ها با آزادی زنان ممکن می‌گردد و از هم‌اکنون تبلور حقیقی‌ترین انقلاب را نظاره‌گر هستیم.

 

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

2022-10-02

مطالب مرتبط