درهم شکستن شخصیت یک انسان مبارز، در واقع درهم شکستن جامعه‌ای مقاوم است 

درهم شکستن شخصیت یک انسان مبارز، در واقع درهم شکستن جامعه‌ای مقاوم است 

  مصاحبه رادیویی با آمد شاهو عضو مجلس پژاک درباره ترور و تروریسم در برنامه (لاپه‌ره) که از رادیو (ده‌نگی وه‌لات) پخش شد.
عضو مجلس پژاک، آمد شاهو در ابتدای سخنانش گفت: ترور، عملی وحشیانه از سوی دولتها است که بر ضد جامعه و مردم صورت می‌گیرد و در پاسخ به سوال تروریست کیست، بایست به تاریخ بازگردیم. در رابطه با این موضوع باید بگویم بزرگترین تروریست تاریخ خود دولت است که دارای شبکه‌های بزرگ و سراسری در دنیا برای به انجام رسانیدن این عمل است. دولتها از ترور برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کنند. ترور یکی از راهکارهای دولتها برای ایجاد رعب و وحشت در جوامع در راستای تحمیل هژمونی خود است. امروزه هم ترور و تروریسم از سوی دولتها به اوج خود رسیده  تا این گونه منافع خود را در سطح منطقه و جهانی تامین نمایند.
آمد شاهو در ادامه صحبت‌هایش افزود: هر دولتی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قوانینی مربوط به خود در رابطه با ترور و تروریسم دارد و مجبور به پایبندی به قوانین بین‌المللی در این باره نیز هست. دولتها هر فردی که خارج از دستگاه آنان قرار گیرد و مطالباتی داشته باشد را ترویست قلمداد می‌کند و این بدین معناست که دولتها از این قوانین به نفع سیاست‌های خود استفاده می‌نمایند. در جامعه بین‌المللی نیز دولتها علیه یکدیگر از این دسته‌واژه‌ها بهره می‌گیرند. امروزه بکارگیری این قوانین و واژه‌ها یکی از راههای رسیدن به قدرت و برقراری هژمونی است. در دنیا روسای جمهور، نخست وزیر و حتی نمایندگان مجلس ترور شده‌اند در چنین شرایطی هژمونی دولت زیر سوال رفته و با این عمل دولتها  درصدد حفظ منافع خود و تحت فشار قرار دادن دولتهای مقابل و تحمیل سیاستهای خود بر آنان است.
عضو مجلس پژاک، آمد شاهو با اشاره به اینکه: دولتها با استفاده از چنین دسته‌واژه‌ها و قوانینی اراده انسانها را درهم می‌کوبند و در تلاش برای به تسلیمیت کشاندن جامعه و مردم و تضعیف مقاومت آنان است.  تمامی سیاستهای رژیم اشغالگر ایران تا به امروز بر این اساس بوده است. تاکنون یگانه نیرویی که توانایی مقاومت در برابر این‌گونه سیاست‌های رژیم اشغالگر داشته، حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک است که نقشه‌های شوم و پلید رژیم اسلامی را با شکست روبه‌رو ساخته است. انسان مبارز و آزادی‌خواه هیچ هراسی از شکنجه و هراس‌افکنی ندارد و از اعمال خود پشیمان نیست. رژیم اشغالگر ایران است که بایستی از اعمال خود در کوردستان شرمگین و پشیمان باشد.
آمد شاهو در پایان سخنانش گفت: امروز دولت در جامعه بی‌اعتمادی را اشاعه نموده و در کوردستان نیز اعتماد عمومی کمرنگتر شده که محصول سیاستهای بلند‌مدت رژیم در کوردستان است که در تلاش برای ایجاد مانع در راستای یکدلی و همسویی مردم است. بنابراین کوردها باید انسجام و اتحاد خود را هر زمان حفظ نمایند. یکی دیگر از راههای تحمیل سیاست‌های رژیم بر مردم، تضعیف نیروی دفاع ذاتی جامعه است. امروزه زندانهای رژیم ایران به مکان شکستن اراده محبوسین مبدل شده است به همین دلیل باید کوردها نیروی دفاع ذاتی خویش را نیرومند‌تر و سازماندهی نمایند. کوردها باید حضور رژیم استبدادی ایران را تحت عنوان خدمات‌رسانی و یا اجرای پروژه را به هیچ‌وجه در کوردستان نپذیرند.

مطالب مرتبط