درگذشت بانو مریم عمری را به عموم ملت کورد و خانواده‌ی معینی تسلیت عرض می‌نماییم

درگذشت بانو مریم عمری را به عموم ملت کورد و خانواده‌ی معینی تسلیت عرض می‌نماییم

خبر‌ درگذشت جانسوز بانو مریم عمری همسر شهیدِ جاودان سلیمان معینی مایه‌ی غم و اندوه تمامی ملت کوردستان به ویژه مبارزان راه آزادی و ره‌پویان راه شهیدان گردید. بی‌گمان نقش این مادر در تاریخ معاصر مبارزاتی ملت کورد بر کسی پوشیده نیست. همراهی و هم‌سنگری این بانوی گرانقدر در راه آزادی، دوشادوش شهید سلیمان معینی نشان از عزم راسخ ایشان در تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهی فرزندان آینده‌ی کوردستان دارد. قطعا ایشان تصویر مجسم واژه‌ی شیرزنانی‌ست که سراسر فرهنگ و ادبیات مبارزاتی کورد را با نام مبارک خویش مزین نموده است. مادری که با تفکر، احساس و اراده‌ی مسئولیت‌پذیرانه‌ی خویش فرزندانی همچون زیلان‌ها، بریتان‌ها و شیرین‌ها را در دامان پرورانده‌ است. مجلس حزب حیات آزاد کوردستان — پژاک‌ — مراتب همدردی خویش با جامعه‌ی کوردستان، تمامی مادران‌ قهرمان کورد، خانواده‌ی مبارز معینی، رفیق ارجمند سیامند معینی عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان و نیز هم‌وطنانمان در مهاباد ابراز نموده و تسلیت می‌گوید. برای آن مرحومه علو درجات و برای تمامی بازماندگان این مادر قهرمان صبر جزیل خواستاریم.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان — PJAK
بیست و نهم دسامبر سال 2014 / هشتم دی ماه سال1393

مطالب مرتبط