در مورد مرگ مشکوک «هەڤاڵ کەژوان» شفاف‌سازی صورت گیرد
در مورد مرگ مشکوک «هەڤاڵ کەژوان» شفاف‌سازی صورت گیرد

در مورد مرگ مشکوک «هەڤاڵ کەژوان» شفاف‌سازی صورت گیرد

 افزایش فشار علیه فعالان مدنی و پناهجویان اهل شرق کوردستان در اقلیم جنوب کوردستان در سال‌های اخیر خاصه در هولیر، استراتژی آشکار تحت عنوان سیاست فشار و خفقان علیه فعالان مدنی را مشخص می‌سازد. کشف پیکر «احمد بیخم» با نام مستعار «هەڤاڵ کەژوان» در خانه‌ای در شهر هولیر یکی دیگر از جمله جنایات مشکوک است که بایستی نهادهای مربوطه در مورد آن شفاف‌سازی کنند.

فعال مدنی و میهن‌دوست  گرانقدر «احمد بیخم» با نام مستعار «هەڤاڵ کەژوان» اهل شهر سردشت شرق کوردستان بود. وی مدتی در شهر قلادزه ساکن بود و در این اواخر در هولیر بسر می‌برد. ترور «هەڤاڵ کەژوان» به این دلیل بود که غمخوار خلق و میهن و آزادی خلق بود. وی سالهای سال به فعالیت‌های برحق مدنی پرداخت و همچو یک میهن‌دوست واقعی در جریان انقلاب و مبارزات کوبانی داوطلبانه به روژاوای کوردستان رفته و در صفوف مبارزات علیه دشمنانی چون داعش به مقاومت جانفشانانه پرداخت. واقعه جانباختن «هەڤاڵ کەژوان» در شهر هولیر، نخستین مورد در سال‌ها و ماه‌های گذشته نیست و اثبات می‌کند که آن مناطق به دلیل سیاست‌های حاکمیت آن به گورستان فعالان مدنی هم اهل شرق کوردستان و هم خود اقلیم کوردستان مبدل گشته. سرکوب و خفقان به حالت یک رویه یومیه از سوی حاکمیت هولیر درآمده و خطرات آن متوجه همه فعالان و میهن‌دوستان کورد است. نمونه‌های بارز آن را در سال‌ ۲۰۲۱ علیه فعالان سایر بخش‌های کوردستان در هولیر، مشاهده کردیم. جانباختن فعالان و میهن‌دوستان و فشار بر آنها مشخص می‌سازند که دستگاه امنیتی هولیر هر گونه فعالیت مدنی و میهن‌دوستی که در چارچوب منافع و خواسته‌های خود نباشد را برنمی‌تابد. قطع‌یقین اینگونه رفتارها و سیاست‌ها به نفع خلقمان و کوردستان نیست و خسران‌های جبران‌ناپذیری درپی خواهد داشت.

کشف جسد بی‌جان «هەڤاڵ کەژوان» در یک ساختمان مسکونی در شهر هولیر بیانگر بسیاری ناگفته‌هاست که بایستی پلیس هولیر در مورد آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهد و وظایف خود را بجا آورد. وجود آثار شکنجه و سیاهی بر بدن «هەڤاڵ کەژوان» خبر از ترور وی می‌دهد، لذا بر حکومت اقلیم و نهادهای مربوطه آن است که در این راستا اقدامی نمایند. چراکه به آسانی نمی‌توان از کنار جانباختن شخصیت‌هایی چون فعالان مدنی شرق کوردستان در اقلیم جنوب کوردستان گذشت و شفاف‌سازی جوانب آن یک وظیفه اخلاقی و میهنی می‌باشد.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تسلیت به خانواده «هەڤاڵ کەژوان» و آرزوی صبر برای ایشان، اعلام می‌داریم که شفاف‌سازی در خصوص جانباختن آن شخصیت گرانقدر یک امر خطیر و ضروری است. ارج‌نهادن به زحمات و رنج‌های بی‌شائبه «هەڤاڵ کەژوان» یک وظیفه انسانی است و خدمت ایشان به مبارزات خلقمان در روژاوا و تلاش‌های آزادیخواهانه خلقمان در شرق کوردستان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. باشد که با حصول آزادی خلق‌های کوردستان و برقراری دموکراسی و صلح، آرزوی‌ جانباختگان و شهدای خلق برآورده شود.

 

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

۲۰۲۲-۰۱-۰۴

مطالب مرتبط